Dava Dilekçeleri
04.03.2010 Yürütmenin Durdurulması İstemi İçerir Asgari Ücret Tesbit Komisyonu Kararı İle Dayanak Yönetmelik Hükmünün İptali Davası
25.03.2008 Sendikamızın, Petkim'in İhaleye katılma yasaklısı olan 2. sıradaki OGG'ye satılmasına onay veren ÖYK kararının iptali istemiyle açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasıyla, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemli DİDDK'e sunulan dilekçesi
25.03.2008 Sendikamızın, Petkim'in özelleştirilmesine dair ÖYK kararının iptali istemiyle açılan davayı reddeden Danıştay 13. Dairesi'nin kararının temyiz incelemesi üzerine bozulması ve yürütmenin durdurulması istemli DİDDK'ye verilen dilekçe
25.03.2008 Sendikamızın, Petkim'de ihale oluru kararı ile ihale şartnamesinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden Danıştay 13. Dairesi kararına karşı, DİDDK'ye sunulan temyiz incelemesi ve yürütmenin durdurulması istemli dilekçesi
27.11.2007 Petkim'in %51 Oranındaki Hisselerinin Satışına dair ÖYK Kararının İptali
19.11.2007

Yürütmenin Durdurulması Red Kararına İtiraz  dilekçesi

06.07.2007

PETKİM Hisselerinin Özelleştirilmesine Dair

İhale Komisyonu Kararının İptali Davası 

15.05.2007 PETKİM Hisselerinin Özelleştirilmesine Dair ÖİB Karar ve Şartnamesinin İptali Davası
09.04.2007

Yürütmenin Durdurulması İstemi İçerir PETKİM Hisselerinin Özelleştirilmesine Dair ÖYK Kararının İptali Davası

30.03.2006

Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci Hakkında Yargı Kararını Uygulamamak Fiili Nedeniyle Suç Duyurusu

24.03.2006

Tüpraş'ın %51 Payının Devrine Dair İdare İşleminin İYUK 27/4 Hükümleri Doğrultusunda Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemi

15.12.2005

TÜPRAŞ’da Mevcut %51 Oranındaki Kamu Payının Blok Satış Yoluyla Özelleştirilmesine Dair İhale Şartnamesinin Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine   Dair Daire Kararına İtiraz

27.12.2005

İYUK 27/4 Hükmüne Göre Yürütmenin Durdurulması İstemi İçerir

TÜPRAŞ’ın %51 Hissesinin Satışına Dair İhale Sonrasında

Alıcıya Verilen Süreyi Uzatan ÖİB Kararının ve

Dayanak Yönetmelik Hükmünün İptali Davası

13.09.2005

TÜPRAŞ Hisselerinin Özelleştirilmesine Dair İhale Komisyonu Kararının İptali Davası

29.06.2005 Tüpraş'daki %14.76 payın satışı ile ilgili Global Yöneticileri hakkında suç duyurusu
29.06.2005 Tüpraş'daki %14.76 payın satışı ile ilgili Metin Kilci hakkında suç duyurusu
20.12.2005 Tüpraş'ın %51 hissesinin satışına onay veren Rekabet Kurulu kararının iptali davası
23.09.2005 Tüpraş'ta mevcut %51 kamu payının blok satışına ilişkin 2005/37 sayılı OYK Kararı iptal davası dilekçesi
13.09.2005

Tüpraş Hisselerinin Özelleştirilmesine Dair İhale  Komisyonu Kararının İptali Davası    

29.04.2005

Tüpraş'ın % 51 Kamu Payının Blok Olarak Satışına İlişkin İhale İlanı ve ÖİB Kararının İptali İstemi

02.03.2005

Tüpraş, 03.03.2005 Tarihinde Yapılacak Hisse Satışı İşleminin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemini İçerir Dava

17.02.2004

Ankara Nöbetçi İdaresi Başkanlığına

Yürütmesinin Durdurulması ve Duruşma İstemli İptal Davası

16.02.2004

16.02.2004 Tarihli Yürütmenin Durdurulması İstemli Rekabet Kurulu Kararı İptal Davası

12.02.2004

Tüpraş Müdahillik Dilekçesi

30.01.2004

TÜPRAŞ'la İlgili Cumhurbaşkanlığı'na Yazılan Yazı

29.01.2004

Özelleştirme İdaresi ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilen Tüpraş'la İlgili Başvuru Dilekçelerimiz

 

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığına        Sermaye Piyasası Kurulu                

                                                                                Başkanlığına  

26.01.2004

 TÜPRAŞ İhalesi         Suç Duyurusu

26.01.2004

TÜPRAŞ için açılan Yürütmenin Durdurulması İstemli     İptal Davası

20.11.2003

Esgaz için Açılan Yürütmenin Durdurulması İstemli İptal Davası

20.11.2003

Bursagaz için Açılan Yürütmenin Durdurulması İstemli İptal Davası

24.10.2003

Tüpraş'ın % 66.76 Oranındaki Kamu Payının Blok Satışı İle İlgili İhaleye Giren Şirketlerin Açıklanması İstemi

22.10.2003

POAŞ Müdahillik Dilekçesi

20.10.2003

POAŞ için açılan Yürütmenin Durdurulması ve

          Duruşma İstemi İçerir İptal Davası

05.09.2003

PETKİM için açılan "Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma

 İstemli İptal Davası" dilekçesi        

08.08.2003

TÜGSAŞ için açılan "Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma

İstemli İptal Davası" dilekçesi

07.08.2003

TÜPRAŞ için açılan "Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma  İstemli İptal Davası" dilekçesi

29.07.2003

Petkim'in İhalesini Kazanan Standart Holding A.Ş.'ninde Kamu Alacağının Korunmasına İlişkin Alınan İhtiyati Tedbir Kararı Kapsamına Alınması İstemi

24.07.2003

Petkim'in Blok Satışı İşleminin İptali İçin ÖİB'ye Başvuru