Mahkeme Kararları

     
    Sendikamızın, Petkim'in yüzde 51 oranındaki Kamu Hissesinin Blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin ÖİB'nin ihale oluru kararı ile ihale şartnamesinin iptali istemine karşı Danıştay 13.Dairesinin kararı
    Sendikamızın, Petkim'de Özelleştirme sürecini onaylayan ÖYK'nın 22.11.2007 tarih ve 2007/63 sayılı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemine karşı Danıştay 13. Dairesi'nin kararı
    Petkim'in %51 kamu payının blok satış yoluyla özelleştirilmesine yönelik ÖYK kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi'nin 15.03.2008 tarihli kararı
   

DİDDK 'nın, Petkim'in Özelleştirilmesinde Yürütmeyi Durdurulmasına İlişkin Gerekçeli Kararı

23.05.2006 TÜPRAŞ’IN %14,76 Satışının İptal Kararı 
02.02.2006 TÜPRAŞ ihale şartnamesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay onüçüncü Dairesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara itiraz ve yürütmenin durdurulması istemli dava
06.12.2005

Özelleştirme İdaresi Yetkililerin tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Maliye Bakanının Kararını kaldıran Danıstay Kararı

21.10.2005

Tüpraş'ın %51 hissesinin satışına ilişkin Rekabet Kur. Kararı

13.05.2005 SPK Cevabı
07.03.2005 Tüpraş Hisselerinin İMK'de Satışıyla İlgili Dava
29.12.2004 TÜPRAŞ'ın  Satışına Onay Veren ÖYK Kararının    İptali     
26.11.2004 Danıştay Onuncu Daire'sinin Tüpraş ile İlgili Gerekçeli Kararı
24.06.2004 Ankara 10. İdare Mahkemesi  Karar
23.06.2004 Tüpraş Rekabet Kurulu Kararı 
22.06.2004 Tüpraş,10.İdare İhale İptal Kararı ile ilgili Danıştay Kararı
16.06.2004

PAOŞ'ın % 25.8 Oranındaki Payının Satış İşleminin İptali ve

Yürütmenin Durdurulması İstemli Dava Mahkeme Kararı

02.06.2004 Ankara 10.İdare Mahkemesi Kararı
31.05.2004 Ankara Bölge İdare Mahkemesi Kararı

21.05.2004 Ankara 10. İdare Mahkemesi Kararı
26.01.2004 POAŞ Borç Ertelemesi ÖYK Kararının İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemli Dava Mahkeme Kararı