12.12.2004 SSK'nın Fonları Nasıl Buharlaştırıldı?
28.12.2004 Sendikasızlaştırma Politikası Tüm Acımasızlığı İle Sürüyor
27.12.2004 Sendikalı Oldular Diye işten Atıldılar
11.12.2004 Samsun Gübre’yi özelleştiremeyen Hükümet, 29 işçiyi işten çıkardı
06.12.2004 Petrol-İş hem idari, hem mali açıdan şeffaf bir sendikadır