11 AYDIR KAPALI OLAN FABRİKADA ÜRETİME GEÇMEK YERİNE

İŞÇİLER ÇIKARILIYOR

  

Samsun Gübre’yi özelleştiremeyen Hükümet, 29 işçiyi işten çıkardı

 

11.12.2004

 

Samsun Gübre Fabrikası’nın özelleştirilmesinde ihaleyi kazanan ilk firmanın teminatını yakıp, ihale bedelini ödememesinden sonra sıradaki ikinci ve üçüncü firmaların da ihale bedelini ödememeleri ve özelleştirme sürecinin fiyaskoyla bitmesine karşın Hükümet,

11 aydır kapalı olan fabrikada üretime geçmek yerine 29 Petrol-İş üyesi işçiyi işten çıkardı.

 

Türkiye Gübre Sanayi A.Ş’ye bağlı olan Samsun Gübre Sanayi’nin özelleştirme ihalesinde, ilk firmanın teminatını yakarak ihale bedelini ödememesinden sonra sıradaki ikinci ve üçüncü firmaların da ihale bedelini ödememeleri ve özelleştirme sürecinin fiyaskoyla bitmesine karşın Hükümet, 11 aydır üretim yapılmayan fabrikayı yeniden üretime geçirmek yerine 29 Petrol-İş Sendikası üyesi işçiyi işten çıkardı. Samsun Gübre Fabrikası’nda 370 işçi çalışıyordu. İşverenin bu tutumuna büyük bir tepki gösteren işçiler, Petrol-İş Sendikası’nın öncülüğünde Samsun Gübre Fabrikası’nda yarım gün iş bırakma eylemi yaptılar. Tepkilerini yarım gün iş bırakarak gösteren ve hükümetin bu tutumunu kınayan işçiler AKP iktidarından, fabrikayı bir an önce üretime geçirmesini istediler.

 

Sadece şaltere basılması emri yetiyor

 

Samsun Gübre Fabrikası işçileri asli görevleri olmamasına karşın fabrikanın tüm bakım, temizlik ve revizyon gibi işlerini yapıp bitirmiş durumdalar. Fabrikanın çürümemesi için iş ayrımı yapmadan, her türlü fedakarlığı göstererek tüm bakım - onarım işlerini gerçekleştiren Petrol-İş üyesi işçiler, işverenin tekrar üretime geçmek yerine arkadaşlarını işten çıkarmasının motivasyonlarını düşürdüğünü bildirdiler. Fabrikanın üretime hazır olduğunu, sadece şalterine basılma emri beklediğini kaydeden işçiler,  hükümetin IMF’nin değil, işçilerin sesine kulak vermesini istediler.

 

Fabrikada zarar artıyor

 

Samsun Gübre Fabrikası’nda 11 aydır üretim yapılmaması nedeniyle oluşan 10 milyon dolar zararın her geçen gün arttığını söyleyen Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, “Bu fabrikada özelleştirme yapılamamıştır. Fabrikanın özelleştirilmesi ihalesine katılan firmalardan ilk üçü teminatlarını yakmayı göze alarak özelleştirme bedelini ödememişlerdir. Hükümet fabrikayı bir an önce üretime almalıdır” dedi.  Bölge için hayati öneme sahip olan Samsun Gübre Fabrikası gibi bir tesisin sürüncemede bırakılmasının, hem bölge çiftçilerini, hem işçileri mağdur durumda bıraktığını bildiren Öztaşkın, bu durumdan gübre spekülatörlerinin kazançlı çıktığını, bölgede gübre fiyatlarının ikiye katlandığını kaydetti.

 

DAP gübresinin tonu 800 milyon liraya çıktı

 

Samsun Gübre Fabrikası’nda uzun süredir üretim yapılmaması nedeniyle bölgede oluşan gübre açığı ithalatla karşılanıyor. Eğer özelleştirme nedeniyle üretimine ara verilmeseydi Samsun Gübre Fabrikası’nda üretilen diamonyum fosfat (DAP) gübresinin tonu 480 milyon liraya satılacaktı. Oysa ithalatçı firmalar aynı cins gübrenin tonunu bölge çiftçisine 800 milyon liradan satıyorlar. İthalatı ise özelleştirme ihalesine katılan ancak özelleştirme bedelini ödemeyen firmalar gerçekleştiriyor.

 

Özelleştirme süreci nasıl işledi?

 

Samsun Gübre Fabrikası’nın özelleştirme ihalesinde 54 milyon 150 bin ABD Doları ile en yüksek teklifi veren birinci firma Erkan İnşaat ve Madencilik, ihale bedelini son tarih olan 12 Temmuz 2004 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına (ÖİB) ödeyemedi. Bunun üzerine ihale üzerinde kalan ve 54 milyon 90 bin dolar ile  ikinci en yüksek teklifin sahibi olan Erk Dış Ticaret A.Ş de bu bedeli karşılayamadı. Bu süreçten sonra ihale, 50 milyon ABD doları ile en yüksek üçüncü teklifi veren Alçelik Çelik Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin üzerinde kaldı. Üçüncü firma da son tarih olan 17 Kasım’da  bu bedeli  ÖİB’ye ödeyemedi.  Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 12.05. 2004 tarihli  kararı, birinci ve ikinci firmalardan sonra  üçüncü firmanın da ihale bedelini ödeyememesi ve gereken şartları yerine getirmemesi durumunda, ihalenin iptal edilmesi ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda ÖİB’yi yetkili kılıyor.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.