BASIN BİLDİRİLERİMİZ

  21.02.2011  :  PETROL-İŞ SENDİKASI 26. DÖNEM 10. OLAĞAN BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ:

                            Torba Yasa geçmiş olsa da işçi sınıfı emek düşmanı uygulamalara karşı gereken cevabı verecektir

  21.02.2011  :  Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın'ın 26. Dönem 10. Olağan Başkanlar Kurulu Açış Konuşması
  17.02.2011  :   BATMAN GÜNEY ŞELMO'DA ÖLEN İŞÇİLER TAŞERON SİSTEMİNİN SON KURBANLARIDIR
  11.02.2011  : HÜKÜMET BU CİNAYETLERE DUR DEMEK İÇİN NE ZAMAN HAREKETE GEÇECEK?

                             Taşeronlaşma, müteahhitleşme öldürüyor, siyasi iktidar seyrediyor

  03.02.2011  : BERİCAP DİRENİŞİNİN 41. GÜNÜNDE GEBZE BÖLGESİNDEKİ İŞÇİLER, EMEKÇİLER FABRİKA ÖNÜNÜ MİTİNG  ALANINA ÇEVİREREK ALMAN FİRMASINI PROTESTO ETTİLER...

                             Bericap'a tepkiler çığ gibi; böyle yabancı sermaye olmaz olsun...

  02.02.2011 :   PETROL-İŞ'İN 60 YILLIK MÜCADELE TARİHİNİN BELGESELİ 1 ŞUBAT'TA İZLEYİCİLERLE BULUŞTU...

                                1950'den bugüne BİR MÜCADELE ÖYKÜSÜ Beyaz Perdede....