KANUNLAR

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
2821 Sayılı Sendikalar Kanununu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair   Kanun Teklifi
4046 Sayılı Kanun

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt Kanunu
4971 Sayılı Kanun
4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
İş Mevzuatına Göre Uygulanan Para Cezaları
4857 Sayılı İş Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu