1982 SAYILI T.C. ANAYASASI

  1. Genel Esaslar (Madde 1-11)

  2. Temel Haklar ve Ödevler (Madde 12-74)

  3. Cumhuriyetin Temel Organlar, (Madde 75-160)

  4. Mali ve Ekonomik hükümler (Madde 76-173)

  5. Çeşitli Hükümler (Madde 174)

  6. Geçici Hükümler (Geçici Maddeler 1-16)

  7. Son hükümler (Madde 175-177)

    Çalışma hayatı ile ilgili maddeleri ->>>