5.1.2011  tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  5828 sayılı Bütçe Kanunu ile;

 

1.1.2011 –30.6.2011 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına  uygulanan aylık katsayı (0,061954),  taban aylığı katsayısı ise (0,82656) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Buna göre; 

           1.1.2011 –30.6.2011 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,061954 katsayı                =      588,563  

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0,061954 X % 200              =   1 177,126

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0,82656 tab.ay katsayı ) X % 100      =      826,560

            ( 500 kıd.göst. X 0,061954 X % 100                                     =        30,977  

                                                                       TOPLAM                          2. 623,23

 

           ÇOCUK ZAMMI :

1.1.2011-30.6.2011  tarihleri arasında;

            250 göst. X 0,061954 (katsayı)          = 15.49 TL. olarak, 

 

AİLE ZAMMI :

1.1.2011-30.6.2011  tarihleri arasında;

            1823 göst.  x  0,061954 (katsayı)        = 112,94  TL. olarak, 

 

S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI ;

1 Ocak 2011-  30 Haziran 2011  tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  5.177,40  TL , Günlük  172,58 TL

SSK Tabanı : Aylık   796,50 TL ,    Günlük    26,55 TL

 

1 Temmuz  2011-  31 Aralık 2011 tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  5.440,50  TL , Günlük  181,35 TL

SSK Tabanı : Aylık      837,- TL ,   Günlük     27,90 TL  olarak belirlenmiştir.

 

1 OCAK 2011 30 HAZİRAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK  ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;      Aylık  796,50 TL. Brüt, 629,96.-TL Net  ***

16 yaşından küçükler için;      Aylık  679,50 TL.  Brüt, 546,20.-TL. Net ***

***Net ele geçen ücrete İşçinin bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak;  59,74 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

1 TEMMUZ 2011 - 31 ARALIK  2011 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK  ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;         Aylık  837,-  TL. brüt,   

16 yaşından küçükler için;      Aylık  715,50 TL  brüt, 

olarak belirlenmiştir.

2011 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINACAK TARİFE ;

9.400 TL’ye kadar ..................................................................................  % 15

23.000.- TL’ nin  9.400.- TL’si için, 1.410.- TL,   fazlası........................ % 20

53.000.- TL’ nin  23.000 TL’si için, 4.130.- TL,    fazlası........................ % 27

53.000.- TL’ den fazlasının 53.000.-TL’ si için, 12.230-. TL, (ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının

80.000 TL'si için 19.520 TL)                               fazlası .  .. ................% 35  

Nisbetinde vergilendirilir.

 

2011 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;

           2011  Yılında uygulanmak üzere;

            Birinci derece sakatlar için 700.-TL,

            İkinci derece sakatlar için 350.-TL,

Üçüncü derece sakatlar için 170.-TL olarak  tesbit edilmiştir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2011 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2011 yılı için aylık brüt 796,50 TL olarak alınmıştır)

 

ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU

AYLIK TUTAR

BEKAR

59,74

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

59,74

EVLİ EŞ  ÇALIŞAN  1 ÇOCUKLU

68,70

EVLİ EŞİ  ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU

77,66

EVLİ EŞİ  ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU

83,63

EVLİ EŞİ  ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU

89,61

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

71,69

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

80,65

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

89,61

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

95,58

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

101,55

 

 

 

 

1.1.2010 - 31.12.2010

1.1.2009 - 31.12.2009

1.1.2008 - 31.12.2008

1.7.2007 - 31.12.2007

1.7.2006 - 31.12.2006