05.01.2008 tarih ve 26747 mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

1.1.2008 –30.6.2008 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0.049486),  taban aylığı katsayısı ise (0.65283) olarak yeniden  belirlenmiştir. 

Buna göre; 

            1.1.2008 –30.6.2008 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.049486 katsayı                   =    470,117

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.049486 X % 200                 =    940,234

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0.65283 tab.ay katsayı ) X % 100         =    652,830

            ( 500 kıd.göst. X 0.049486 X % 100                                    =      24,743

                                                                                                     2.087,92YTL

1.7.2008-31.12.2008  tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı ise  (0.051448),  taban aylığı katsayısı ise (0.6812) olarak yeniden  belirlenmiştir.

              1.7.2008 –31.12.2008 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.051448 katsayı                   =    488,75

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.051448 X % 200                 =    977,51

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0.6812 tab.ay katsayı ) X % 100           =    681,20

            ( 500 kıd.göst. X  0.051448 X % 100                                   =      25,72  

                                                                                           2.173,19 YTL

Kıdem Tazminatı tavanı 01.07.2008 tarihinden itibaren 2.173,19 YTL 

ÇOCUK ZAMMI :

1.1.2008-30.6.2008  tarihleri arasında;

            250 göst. X 0.049486 (katsayı)          = 12.37 YTL. olarak, 

1.7.2008-31.12.2008  tarihleri arasında;

            250 göst. X 0.051448 (katsayı)            = 12.86 YTL. olarak  uygulanacaktır.

NOT: 31.12.2004 tarih ve 25687 1. mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Çocuk Zammı Uygulaması gereği 0-6 yaş grubundaki çocuklar için gösterge rakamı 250 yerine 500 esas alınarak çocuk zammı 1 kat artırımlı olarak uygulanacaktır.

AİLE ZAMMI :

1.1.2008-30.6.2008  tarihleri arasında;

            1500 göst. X 0.049486 (katsayı)  = 74,23 YTL. olarak, 

1.7.2008-31.12.2008 tarihleri arasında;

            1500 göst. X 0.051448 (katsayı)  = 77,17 YTL. olarak  uygulanacaktır.

 

           1 OCAK 2008 - 31 ARALIK  2008 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK  S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI ;

1  Ocak 2008-  30 Haziran 2008  tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  3.954,60  YTL , Günlük  131.82 YTL

SSK Tabanı : Aylık  608.40 YTL ,  Günlük  20,28 YTL

1  Temmuz  2008-  31 Aralık 2008 tarihleri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  4.151,70  YTL , Günlük  138,39 YTL

SSK Tabanı : Aylık  638.70 YTL ,  Günlük  21,29 YTL  olarak belirlenmiştir.

            1 OCAK 2008  30 HAZİRAN 2008 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK  ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;      Aylık 608,40 YTL. brüt,  435,92 YTL.  net .

16 yaşından küçükler için;      Aylık  515,40.YTL.   brüt,  369,29 YTL . net .

1 TEMMUZ 2008 - 31 ARALIK  2008 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;      Aylık 638.70 YTL. brüt, 

16 yaşından küçükler için;      Aylık 540,60 YTL.  brüt, olarak belirlenmiştir.

2008 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINACAK TARİFE ; 

7.800 YTL’ye kadar.......................................................................... % 15 

19.800 YTL’ nin  7.800 YTL’si için, 1.170 YTL,   fazlası...........................% 20

44.700 YTL’ nin 19.800 YTL’si için, 3.570 YTL,   fazlası.......................... % 27

44.700 YTL’ den fazlasının 44.700 YTL’ si için, 10.293. YTL, fazlası ........  % 35

nisbetinde vergilendirilir.

 2008 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;

       2008 Takvim Yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 600.YTL, ikinci derece sakatlar için 300.-YTL, üçüncü derece sakatlar için 150.-YTL olarak  tesbit edilmiştir.