31.12.2008  tarih ve 27097  Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  5828 sayılı Bütçe Kanunu ile ;

 

1.1.2009 –30.6.2009 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0.053505),  taban aylığı katsayısı ise (0.7084) olarak yeniden  belirlenmiştir.

 

1.7.2009-31.12.2009  tarihleri arasında  geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı ise  (0.05592),  taban aylığı katsayısı ise (0.74348) olarak yeniden  belirlenmiştir.

 

Buna göre; 

           1.1.2009 –30.6.2009 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.053505 katsayı                =     508, 30    

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.053505 X % 200              =    1016, 60

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0.7084 tab.ay katsayı ) X % 100         =      708,40

            ( 500 kıd.göst. X 0.053505 X % 100                                 =        26,75  

                                                                                                    2.260,05  TL

 

          1.7.2009 –31.12.2009 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Kıdem Tazminatı Tavanı;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.05592 katsayı                   =    531,24

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.05592 X % 200                 =   1.062,48

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0.74348 tab.ay katsayı ) X % 100       =      743,48

            ( 500 kıd.göst. X  0.05592 X % 100                                   =        27,96  

                                                                                          2.365,16   TL

 

ÇOCUK ZAMMI :

1.1.2009-30.6.2009  tarihleri arasında;

            250 göst. X 0.053505 (katsayı)          = 13.38 TL. olarak, 

 

1.7.2009-31.12.2009  tarihleri arasında;

            250 göst. X 0.05592 (katsayı)            = 13.98 TL. olarak  uygulanacaktır.

 

 

AİLE ZAMMI :

1.1.2009-30.6.2009  tarihleri arasında;

            1500 göst.  x  0.053505 (katsayı)        = 80,26 TL. olarak, 

 

 

1.7.2009-31.12.2009 tarihleri arasında;

            1500 göst.x  0.05592 (katsayı)           = 83,88 TL. olarak  uygulanacaktır.

 

  

S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI ;

1 Ocak 2009-  30 Haziran 2009  tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  4.329,-  TL , Günlük  144,30 TL

SSK Tabanı : Aylık     666,- TL ,  Günlük    22,20 TL

 

1 Temmuz  2009-  31 Aralık 2009 tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  4.504,50  TL , Günlük  150,15 TL

SSK Tabanı : Aylık      693,- TL ,   Günlük     23,10 TL  olarak belirlenmiştir.

 

1 OCAK 2009 30 HAZİRAN 2009 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;      Aylık  666,- TL. brüt,   477,18 TL.  net

16 yaşından küçükler için;      Aylık  567,-TL.   brüt,  406,26 TL . net

 

1 TEMMUZ 2009 - 31 ARALIK  2009 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

 

16 yaşından büyükler için;      Aylık  693,-  TL. brüt,   496,63 TL.  net 

16 yaşından küçükler için;      Aylık  589,50 TL.  brüt,  422,37 TL   net 

olarak belirlenmiştir.

2009 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINACAK TARİFE ;

 

8.700 TL’ye kadar ......................................................................... .% 15

22.000.- TL’ nin  8.700.- TL’si için, 1.305.- TL,   fazlası........................ % 20

50.000.- TL’ nin  22.000 TL’si için, 3.965.- TL,   fazlası......................... % 27

50.000.- TL’ den fazlasının 50.000.-TL’ si için, 11.525.-. TL, fazlası ...      % 35  

Nisbetinde vergilendirilir.

 

2009 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;

           2009  Yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 670.-TL, ikinci derece sakatlar için 330.-TL, üçüncü derece sakatlar için 160.-TL olarak  tesbit edilmiştir.