DÜNYA SENDİKAL HAREKETİ DOSYASI-7

KÜRESEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER

 

SUNUŞ

 

KÜRESEL İŞ SÖZLEŞMELERİ: HAKLAR İÇİN ÇERÇEVE

 

ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER

 

KÜRESEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMELER: ULUSLARARASI SENDİKAL HAREKET İÇİN

    YENİ BİR ARAÇ

 

KÜRESEL SÖZLEŞMELER VE ICEM

 

STATOIL'E BAĞLI DÜNYA ÖLÇEĞİNDEKİ ŞİRKETLERDE BİLGİ AKIŞININ    SAĞLANMASI VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÜZERİNE NOPEF/ICEM İLE STATOIL ARASINDA BAĞITLANAN SÖZLEŞME

 

FREUDENBERG GRUBUNDA İŞBİRLİĞİ, SORUMLULUK VE SOSYAL DİYALOG

ULUSLARARASI ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE ŞİRKET SOSYAL SORUMLULUĞU ÜZERİNE SÖZLEŞME