Sunumlar

 
   Petrol-İş'in Örgütlü Olduğu Çok Uluslu Şirketler
   Kimya Sektörü Araştırması
   Petrol Ürünleri, Petro-Kimya Sektörleri ve Özelleştirme Uygulamaları
   Tüpraş