SUNUŞ

 

Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu olarak, sendikamızın yayın yelpazesi içinde önemli bir yeri olan Petrol-İş Yıllığı’nın dünya ve Türkiye sendikal hareketi üzerinde daha sistemli bir biçimde düşünmesi gerektiği kanısındayız.

 Her ülke sendikal hareketinin, kendi tarihsel ve ulusal özelliklerinin dışında, dünya sendikal hareketi bağlamında ortak sorunlarla karşı karşıya bulunduğu söylenebilir. Bu ortak sorunların kaynağı ise küreselleşme koşullarında kapitalizmin yeniden yapılanmasıdır.

 Dünyanın dört bir yanında sendikaların yaşadığı kan kaybı bizleri karşı karşıya bulunduğumuz süreçler üzerinde kafa yormaya zorluyor. Bu süreçlerin sendikaların gündemini, yapısını, işleyişini ve çalışma yöntemlerini nasıl etkilediği üzerinde düşünmek hepimizin ihtiyacı olan yeni sendikal politikaların oluşturulması açısından hayati bir önem taşıyor.

 Türkiye sendikal hareketinin önündeki tıkanma noktalarının aşılması, yeni süreçlerin içerdiği olanakların doğru biçimde kavranmasından geçiyor. Bu ise sendikal kadroların düşünsel yönden beslenmesini gerektiriyor.

 Elinizdeki Yıllık böylesi bir yaklaşımın ürünüdür. Yıllığın hazırlanması çalışmasına başından itibaren akademisyen dostlarımızın katılımını ve katkısını sağlamaya çalıştık. Çünkü akademik ve sendikal çevrelerin böylesi bir çalışmada bir araya gelmesinin yaratacağı ortak enerjiye değer veriyoruz. Bu ortak enerjinin ivme kazanarak gelişmesinin Türkiye sendikal hareketinin ufkunu zenginleştireceğini düşünüyoruz.

 Bu imeceye emeği geçen bilim insanlarımıza ve sendika kadrolarımıza teşekkür ediyoruz.

 Petrol-İş Merkez Yönetim Kurulu

                                                                                      

                                                                              Petrol-İş'2003