EYLEMLERİMİZ

27.02.2010  :  Oturma Eylemi
04.02.2010  : İş Bırakma Eylemi
15.01.2010  : Tekel işçilerine destek olmak için yapılan işe geç başlama eylemleri