EYLEMLERİMİZ

19.11.2008  : Ankara Mitingi
01.05.2008  : İşçi Bayramı
14.03.2008  : İş bırakma eylemi
13.03.2008  : Emek Platformu ortak eylemi
20.02.2008  : SSGSS Yasa Tasarısı protesto edildi
03.02.2008  : Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu