20.11.2004

Şubemize bağlı işyerlerindeki üyelerimiz, eşleri ve çocuklarına yönelik İngilizce kursları başlatıldı. 

20 Kasım 2004 tarihinde, 3 sınıf olarak başlayan kurslar başarı ile devam ediyor.