20 Ocak 2010

 

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu

Eylem Takvimi ve Programı

19 Ocak  2010 Salı günü bir araya gelen Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformunun Eylem Takvimi ve mücadele programı Direnişlerinin 37, Açlık Grevinin 2. gününde olan Tekel İşçilerinin de katılımıyla Türk-İş Önünde yapılan basın açıklamasıyla Basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yazımız ekinde sunulan basın metni Şube Başkanımız Mustafa ÖZGEN tarafından okunmuştur.

Saygılarımızla

Petrol-İş Sendikası

Ankara Şubesi

 

  Basın Bülteni Metni

                                                                                                                                20 Ocak 2010

TEKEL İŞÇİLERİ DİRENİŞE DEVAM EDİYOR!

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu bileşenleri olarak 19 Ocak 2010 Salı günü bir araya gelerek aşağıda belirtilen Eylem Takvimi ve Mücadele programı hayata geçirilmek üzere karar altına alınmıştır.

Buna göre;

Eylem Takvimi ve Programı

  1) 21 Ocak 2010 Perşembe günü viziteye çıkılacak iş yapılmayacak. Emek ve Meslek  Örgüt bileşenleri, üyeleri ile birlikte saat 12.30’a kadar Çankaya Belediyesi önünde  (Kolej) toplanacak saat 12.30’da Türk-İş Genel Merkezi önüne hareket edilecek.

Burada KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Yusuf ŞENOL tarafından bir basın açıklaması yapılacak.

2) Türk-İş Başkanlar Kurulunun aldığı “Sürekli Eylem Kararının” gereği olarak 22 Ocak 2010 Cuma günü işyerlerimizde 1 saat geç işbaşı yapılacak.

Buna göre 22 Ocak 2010 Cuma günü saat 09.00’da TPAO Genel Müdürlüğü önünde (Söğütözü) Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Mustafa ÖZGEN tarafından bir basın açıklaması yapılacak.

Aynı gün saat 18.00’da Türk-İş Genel Merkezi önünde toplanılarak saat 18.30’da AKP Ankara İl Başkanlığı önünde Türk-İş Ankara İl Temsilcisi Yusuf DOĞAN tarafından yapılacak basın açıklamasına katılım sağlanacak.

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB saat 18.00’da Yüksel Caddesinde toplanacak. Saat 18.30’da AKP Ankara İl Başkanlığı önünde olacak.

3) 25 Ocak 2010 Pazartesi günü “24 Ocak Kararlarının” yıldönümü nedeniyle ÖİB önünde Özelleştirmeler sonucu ortaya çıkan Toplumsal yıkımı ve Sosyal Devletin Yıkılışını kapsayan bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Bu basın açıklamamız için saat 12.30’a kadar Ziya Gökalp Caddesi SSK İşhanı önünde toplanılacak ve ÖİB önüne yürünecek.

Burada TMMOB Ankara İKK Temsilcisi Ramazan PEKTAŞ tarafından bir basın açıklaması yapılacak.

NOT: Sendika Şubelerinin her gün 17.00-19.00 saatleri arası Tekel İşçilerine yapacakları destek ziyareti programı gereği, bugün yapılacak ziyaret KESK’in çağrısı üzerine KESK, DİSK, TMMOB ve TTB MYK’larının katılımı ile 17.00’de Yüksel Caddesinde toplanılıp, Türk-İş Önüne yürüyüşle gerçekleştirilecektir.

Bu eylem takvimimiz ve programımız tamamlandıktan sonra Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu olarak tekrar bir araya gelip durum değerlendirmesi yapılacak, bundan sonraki Eylem Takvimi ve Programımız belirlenecektir.

Mücadelemizi yükseltmek ve dayanışmamızı arttırmak amacıyla ülkemizin dört bir yanındaki Emek ve Meslek Örgütlerine benzer eylem ve etkinlikleri eşgüdüm içerisinde hayata geçirmeye davet ediyor; Genel Direniş ve Genel Grev sürecini el birliği ile inşa etmeye çağırıyoruz.

Bugün Tekel işçisinin mücadelesi, bizim destek ve dayanışmamız ile başarıya ulaşacak. Biz çok iyi biliyoruz ki, Tekel işçisi kazanırsa bütün sınıf kazanacak.

Yine şunu çok iyi biliyoruz ki Tekel işçisi kaybederse hiçbir işçi ve emekçinin yarını bu günden daha iyi olmayacaktır. Gün sınıfın tüm unsurlarının birleşerek, ön yargısız bir biçimde mücadeleyi yükseltme günüdür.

Türkiye işçi sınıfının gücü ve deneyimi buna yeterlidir.

Bugün sınıfın taleplerine ve beklentilerine yanıt verecek planlamaya, stratejiye ve doğru önderliğe ihtiyaç duyulmaktadır. İşçi önderleri bu tarihsel sorumluluktan kaçmamalı, sürecin kendilerine yüklediği misyonun gereğine uygun davranmalıdır.

AKP hükümeti işçi ve emekçilere karşı düşmanca politikalarını her geçen gün şiddetini artırarak devam ettirmektedir.

Halkımız işsizlik ve yoksullukla terbiye edilmeye çalışılırken, zamlar ve vergi oranlarının yüksekliği hayatı yaşanmaz hale getirmiştir. Bugün direnişlerinin 37. gününde olan, Açlık grevinin de 2.gününe giren Tekel işçilerinin direnişi, ezilen, talepleri olan ve bu taleplerin gerçekleşmesini isteyen herkes için bir başkaldırı olmuş, simgeleşmiştir.

Bu süreci sahiplenmek ve katkı koymak sınıfa olan inancımızın ve borcumuzun bir gereğidir.

Kamuoyuna duyurulur.

  • Tekel İşçisi Yalnız Değildir!
  • Yaşasın İş, Ekmek, Özgürlük, Mücadelemiz!
  • Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber, Ya hiç Birimiz!

       

            Saygılarımızla,

Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu

                                                                DİSK Ankara Bölge Temsilciliği

                                                                             Türk-İş Ankara Şubeler Platformu

                                                                                KESK Ankara Şubeler Platformu

                                                                                   Ankara Diş Hekimleri Odası

                                                                                                ASMMOB

                                                                                       Ankara Tabip Odası

                                                                                       TMMOB Ankara İKK