20 Ocak 2010

                                                                                                                                           

 

Sağlık Emekçileri İş Bıraktı

 

 

Sağlık Emekçileri Sağlık Hakkımız için 19 Ocak 2010 Salı günü iş bıraktı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sıhhiye Meydanında yapılan basın açıklamalarına Tekel İşçileri de destek verdi.

 

 

Petrol-İş Sendikası

Ankara Şubesi