10 Aralık 2010

 

…Basın Bülteni…Basın Bülteni....Basın Bülteni….Basın Bülteni...Basın……..

 

 

Patronlar Asgari Ücretin Artması Durumunda Kayıt Dışı İstihdama Yönelmekle Tehdit Etti!

 

2011 yılının Asgari Ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısını 3 Aralık 2010 Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yaptı.

 

Bu ilk toplantıda TİSK Temsilcisi Patronların olmazsa olmazlarını etkileyecek bir ücreti kabul etmeyeceklerini ve Asgari Ücretin artması durumunda patronların kayıt dışı istihdama yönelebileceği tehdidinde bulundu.

 

Komisyon ikinci toplantısını 13 Aralık 2010 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

 

İNSANLIK ONURUYLA BAĞDAŞACAK BİR ÜCRET!

 

Asgari Ücret İşçi ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücrettir. Bu yönüyle asgari ücret, bir üretim faktörü olarak emeğin bedeli olması ötesinde, insanın yaşaması, varlığını sürdürmesi için gerekli gelir kaynağıdır.

 

Asgari Ücret, çalışanların yaşama ve çalışma şartlarının düzenlenmesine yönelik önemli uygulamalardan birisidir. Sosyal politika aracı olarak asgari ücretle çalışanların düşük ücretlere karşı korunması yanı sıra rekabetin emek sömürüsü ile yapılmaması amaçlanmaktadır.

 

İnsan emeğinin fiyatı, piyasa kurallarına bırakılmayacak kadar değerlidir!

 

Ancak AKP Hükümeti 8 yıllık iktidarlarında Sermayeye sınırsız olanaklar sunarken; İşsizlik ve yoksullukla diz çöktürülen halkımız Asgari Ücret + Sigorta+ Yemek+ Servisi olan iş bulduğunda minnet eder hale gelmiştir. Patronlar bu durumu ganimet sayarak daha fazla kar elde etmek amacıyla vahşi kapitalizmin bütün kural tanımaz yöntemlerini uygulamaya başlamışlardır.

 

Organize sanayilerde çalışma süresi günlük 12 saat, hafta 6 gündür. İşçiler, sağlık ve güvenlik koşullarından yoksundur. Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılmaktadır. Telafi çalışma ve denkleştirme uygulamalarına maruz kalmaktadır.

 

 

Konfederasyonumuz Türk-İş 2010 yılı Kasım ayı dört kişilik ailenin açlık sınırını 862 lira, yoksulluk sınırını da 2807 lira olarak belirlemiştir.

 

Bu durum, asgari ücretle geçinenlerin karın tokluğuna bile çalışmadıklarını ortaya koyuyor!

 

Bu yetmiyormuş gibi Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesinde Bölgesel Asgari Ücret Uygulaması hesabının yapıldığı bilinmektedir. Bölgesel Asgari Ücret, Bölgeler arası eşitsizliğin derinleşmesi, yoksulluğun artması sonucunu doğuracaktır.

 

İşte AKP’nin ileri demokrasisi!

 

Asgari Ücret Ülkemizde yaklaşık 40 milyon işçi ve emekçi ile onların ailesini ilgilendirmektedir.

 

Bu nedenle en büyük Toplu İş Sözleşmesi niteliğini taşımaktadır. Konfederasyonumuz Türk-İş’in Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki görev ve sorumluluğu çok büyüktür. 

 

Örgütlü ya da örgütsüz bütün emekçiler gözünü bu komisyonda Türk-İş’in takınacağı tavıra yöneltmişlerdir.

 

Türk-İş de bu beklentilere yanıt verecek sorumlulukla hareket etmeli, temsil ettiği kitlenin taleplerine ve beklentilerine yanıt verecek tavrı ortaya koyabilmelidir.

 

Asgari Ücretin belirlenme süreci, AKP’nin Emek düşmanı politikalarına karşı, Emek örgütleri tarafından birleşik bir mücadeleyi örgütlemenin büyük bir fırsatı haline dönüştürülebilir.

 

Asgari Ücret;

 

  • Net 1500 TL olmalıdır.

  • Vergiden muaf tutulmalıdır.

  • Ekonomik büyümeden pay almalıdır.

  • Evlerde yapılan işler için de asgari ücret uygulamasına gidilmelidir.

 

 Petrol-İş Sendikası Ankara Şube

 Yönetim Kurulu Adına

 Mustafa ÖZGEN         

 Başkan