7.7.2007 tarih ve 26575 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/123342 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle;

 

1.7.2007  tarihinden geçerli olmak üzere, memur maaşlarına uygulanan aylık katsayı (0.04835),  taban aylığı katsayısı ise (0.62804) olarak yeniden  belirlenmiştir.

 

   Buna göre; 

               KIDEM TAZMİNATI ;

            1.7.2007  tarihinden itibaren ;

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.04835 katsayı                      =   459,33

            ( 1500 göst.+ 8000 ek göst.) X 0.04835 X % 200                    =   918,65

            ( 1000 tab.ay.göst. X 0,62804 tab.ay katsayı ) X % 100          =    628,04

            ( 500 kıd.göst. X 0.04835 X % 100                                       =     24,18 

                                                                                                   = 2.030,20  YTL

Kıdem tazminatı tavanı 1.7.2007 tarihinden itibaren 2.030,20 YTL. ,

 

ÇOCUK ZAMMI :

1.7.2007 tarihinden itibaren;

            250 göst. X  0.04835(katsayı)     =  12,09 YTL.

 

AİLE ZAMMI :

1.7.2007 tarihinden itibaren;

            1500 göst. X 0.04835 (katsayı)  = 72,53 YTL. olarak  uygulanacaktır.

 

1 OCAK 2007 - 31 ARALIK  2007 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK

S.S.K. TABAN-TAVAN RAKAMLARI ;

1 Ocak 2007-  30 Haziran 2007  tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  3.656,40  YTL , Günlük  121.88 YTL

SSK Tabanı : Aylık  562.50 YTL ,  Günlük  18,75 YTL

 

1 Temmuz  2007-  31 Aralık 2007 tarihileri arasında;

SSK Tavanı : Aylık  3.802,50  YTL , Günlük  126.75 YTL

SSK Tabanı : Aylık  585.00 YTL ,  Günlük  19,50 YTL  olarak belirlenmiştir.

 

1 OCAK 2007- 30 HAZİRAN 2007 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

16 yaşından büyükler için;      Aylık 562,50 YTL. brüt,   403,03 YTL.  net.

16 yaşından küçükler için;      Aylık 476.70.YTL.   brüt,  341,56 YTL . net.

 

1 TEMMUZ 2007 - 31 ARALIK  2007 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET ;

 

16 yaşından büyükler için;      Aylık 585.-  YTL. brüt,   419.15  YTL.  net.

16 yaşından küçükler için;      Aylık 491,40 YTL.  brüt,  352,09  YTL   net.

olarak belirlenmiştir.

 

2007 YILINDA GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE ESAS ALINACAK TARİFE  

7.500 YTL’ye kadar ......................................................................% 15

 

19.000 YTL’ nin  7.500 YTL’si için, 1.125 YTL,   fazlası...................... % 20

 

43.000 YTL’ nin 19.000 YTL’si için, 3.425 YTL,   fazlası.......................% 27

 

43.000 YTL’ den fazlasının 43.000 YTL’ si için, 9.905. YTL, fazlası ........% 35

 

2007 YILINDA UYGULANACAK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI;

       2007 Takvim Yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 570.YTL, ikinci derece sakatlar için 280.-YTL, üçüncü derece sakatlar için 140.-YTL olarak  tesbit edilmiştir.

 

1.7.2006-31.12.2006