SENDİKA
AMBLEMi
    EK-3 İŞÇİ SENDİKASI ÜYE KAYIT FİŞİ    
     
     
                                       
  (1) SENDİKANIN ADI Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ)    
                                       
          (2) SENDİKANIN   İŞKOLU 0 3       KODU 0 4 0    
                                               
                                               
İŞÇİNİN  
                                                 
      (3) TC KİMLİK NO                                    
                                                 
      ADI SOYADI       :…………………………………………………………          
                                                 
                                               
                                                 
  Sendikanızın Tüzüğünü okudum. 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve Tüzüğünüze göre üye olmama      
  engel bir durumum yoktur. Üyeliğe kabulümü arz ederim.                      
                                                 
                                  Tarih / İmza          
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                               
                                                 
  NOTER ONAYI                       Yönetim Kurulunun:        
                                …… /….. /………… Tarih ve      
                                …………………….. sayılı kararı    
                                İle üyeliğe kabul edilmiştir.      
                                                 
                                  Tarih / İmza