IndustriALL Türkiye Kadın Ağı "Uzaktan" Toplandı

Covid19 ve IndustriALLsektörlerinde kadınlar

Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında Petrol-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilen IndustriALL Türkiye Kadın Ağı toplantılarının sonuncusu, pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, IndustriALL sektörlerinde kadın işçilerin Covid19 pandemisinden nasıl etkilendikleri konuşuldu, sendikalar pandemi sürecine ilişkin verilerini paylaştı.

Sendikamız Petrol-İş'in de üyesi bulunduğu küresel sendika IndustriALL'ın Türkiye'deki üye sendikalarda çalışma yürüten yönetici, temsilci, üye veya uzman kadınların katılımıyla oluşturulan ve 2015'ten beri faaliyetlerini sürdüren IndustriALL Türkiye Kadın Ağı, Covid19 pandemisi nedeniyle son toplantısını internet üzerinden gerçekleştirdi.

En son 23 Aralık 2019 tarihinde, Petrol-İş ev sahipliğinde İstanbul'da toplanan IndustriALL Türkiye Kadın Ağı,  9 sendikadan kadınların katılımıyla online olarak biraraya geldi. Petrol-İş Kadın Dergisi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, Covid19 pandemisinde kadın işçilerin durumu konuşuldu. Tüm katılımcılar pandemiyle birlikte kadınların iş yükünün ve kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı konusunda hemfikirdi.

Katılımcıların kendini tanıtmasıyla başlayan toplantıda daha sonra sözü IndustriALL Küresel Sendika, Toplumsal Cinsiyet Koordinatörü Armelle Seby aldı. Seby, "Covid Salgını Dönemi ve Sonrasında IndustriALL Sektörlerinde Kadınların Durumu: Küresel Bakış" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda, ILO verilerine göre, tüm dünyada çalışan kadınların % 41'inin işkolu nedeniyle işsizlikle karşı karşıya bulunduğunu belirten Seby, özellikle yüzde 80'i kadın işçilerden oluşan hazır giyim sektöründe durumun vahim boyutlarda olduğunu söyledi. Türkiye'de de durumun  farklı olmadığını ifade eden  Seby,  pandemi döneminde kadına yönelik şiddet olaylarındaki artışa da değindi.

Toplantı sonucunda, sendikaların çoğunda, kadın üyelere yönelik Covid19 vakalarına ilişkin sağlıklı veri bulunmadığı ortaya çıktı. Kimi sendikaların kadın üyelerle iletişiminin azalmış olduğu da dikkat çekilen noktalardan biriydi. Sendikalı işyerlerinde gelir kaybı çok yaşanmazken, ülke genelinde kadınların gelir kaybına uğradığı ve daha da yoksullaştığı dile getirildi.

Petrol-İş olarak toplantıda kadın, erkek hiçbir üyemizin hak kaybına uğramadığı bilgisini paylaşarak kadın üyelerin durumu hakkında bilgi verildi. Üretiminin durdurulmasında sakınca bulunan otomotiv yan sanayi ve ilaç sektörü dışında kadınların çoğunlukla kısa çalışma ödeneği alarak evde kaldıkları, Petrol-İş'in girişimleriyle normal ücretleriyle aradaki farkın işveren tarafından karşılandığı, herhangi bir hak ve ücret kaybı yaşamadıkları belirtildi. Ayrıca, genel olarak kadın üyelerimizin Covid19'a daha az yakalandıklarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı. Konuşmanın bitiminde, Petrol-İş Merkez Yönetimi'nin dikkat çekmek istediği ve pandemi koşullarındaki çalışma biçiminin benimsenerek kalıcı hale getirilmeye çalışılması riskine karşı sendikaların tutum alması gerektiğiyle ilgili hatırlatması da iletildi.

Toplantıda, pandemi öncesi gerçekleştirilen Aralık 2019 tarihli toplantıda alınan kararların ne derece uygulanabildiği de konuşulanlar arasındaydı. Bu kararların başında gelen, ILO'nun 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından onaylanmasıyle ilgili sendikaların gerçekleştirdiği faaliyetler de konuşuldu.

Petrol-İş Sendikası olarak ILO 190 ile ilgili Petrol-İş Kadın Dergisi'nin tüm sayılarında geniş yer verildiği, IndustriALL tarafından Türkçe'ye çevrilen broşürlerin şubelere e-posta aracılığıyla ulaştırıldığı; Petrol-İş Kadın Dergisi web sitesi ve sosyal medya sayfalarında paylaşıldığı; pandemi nedeniyle bir kısmı gerçekleştirilemese de, temsilci eğitimlerinde toplumsal cinsiyet derslerinin bir bölümünün ILO 190'a ayrıldığı; ayrıca Petrol-İş Merkez Yönetimi'nin 8 Mart ve 25 Kasım açıklamalarında ILO 190'ın onaylanmasının önemine geniş yer verildiği belirtildi. Önümüzdeki dönemde eğitimlerde ILO 190'la ilgili çalışmaların devam edileceği hatırlatıldı.

 

25 Kasım'da ILO 190 Sosyal Medya Kampanyası Düzenlenmesine Karar Verildi

IndustriALL Türkiye Kadın Ağı'nın 17 Eylül 2020 tarihli toplantısında önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili kararlar da alındı. Bunlardan birisi, pandemi nedeniyle arka planda kalan ILO 190 sayılı sözleşmenin onaylanmasına ilişkindi. Bu nedenle, çalışma yaşamında ve ev içi şiddetin önlenmesi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir sosyal medya kampanyası yapılması kararlaştırıldı. 

Toplantıda, ayrıca 2021 yılında Türkiye’deki uzmanlara yönelik çevrimiçi bir eğitici eğitimi gerçekleştirilmesi de planlandı.

Sendikaların çoğunda eğitimler aktif şekilde devam etmese de, başladığı zaman ILO 190 sayılı sözleşmeye yer verilmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda, IndustriALL Türkiye Kadın Ağı'nda bilgi ve deneyim alışverişinin derinleştirilmesi ve çalışmalarının ilerletilmesine karar verildi. Bu bağlamda,  üye sendikalar Covid19 döneminde kadınlara yönelik verilerini ve hazırladıkları materyalleri kadın ağıyla paylaşacak. Toplantıların devamlılığını sağlamak açısından Aralık 2020 veya Ocak 2021'de yeniden biraraya gelinmesine karar verildi. ■

 

(Petrol-İş Kadın Dergisi, Sayı 64, Kasım 2020)