8 MART'IN TARİHÇESİNİ HATALARINDAN ARINDIRDIK

Kadınların eşitlik, güvenceli gelecek, insan onuruna yakışır iş, eşit ücret, şiddetsiz yaşam mücadelesi yeni değil şüphesiz. 1800’lü yılların ortalarından itibaren sanayi devriminin etkisiyle artan işgücü ihtiyacı, kadınların fabrikalarda üretime katılmalarını arttırmış, grevlere katılan kadınların sayısı da aynı oranda artmıştır. Dönem dönem oy hakkı mücadelesiyle birleşen emek hakları mücadelesinde kadınların yolları pek çok kez kesişmiş, sadece kadınlardan oluşan grevler de yapılmıştır. Yaklaşık iki yüz yıl önce başlayan bu serüvende, kadınlar pek çok kazanım da elde etmiştir.

Elinizdeki kitapçık, bu mücadelenin geçmişine kısa bir bakış, kadın emeği tarihin küçük bir yolculuk. Petrol-İş MYK olarak kadın emeği tarihi yazılmadan emek tarihinin eksik kalacağını biliyoruz. 8 Mart tarihçesinin eksiksiz ve doğru bir şekilde aktarılmasının sendikal mücadeleye yapacağı katkıların da farkındayız.

Efsanelerden, hatalı ve yanlış bilgilerden arındırılmış 8 Mart tarihçesini işçi kadınların daha fazla hak elde etmesi için çaba yürüten sendikalı, sendikasız tüm kadınların yararlanması dileğiyle yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz.

8 Mart'ın Tarihçesi, Geçmişten Günümüze Kadın Emeği Mücadelesine Kısa Bir Bakış

Hazırlayan: Selgin Zırhlı Kaplan

 

Kitabın PDF dosyası, ilerleyen dönemlerde web sitemizin Yayın Arşivi bölümünde yayınlanacaktır.

(Petrol-İş Kadın Dergisi, Sayı 63, Haziran 2020)