IndustriALL "Türkiye'deki Üye Sendikalarda Kadın Temsili ve Kadına Yönelik Faaliyetler" Haritalama Çalışması Tamamlandı

"SENDİKALARDA KADINLARA

DAHA ÇOK YER AÇILMALI"

 

Sendikamız Petrol-İş'in de üyesi bulunduğu, 140 ülkede maden, enerji, imalat (metal, kimya, deri, tekstil vs.) sektörlerinde çalışan 50 milyon işçiyi temsil eden IndustriALL Küresel Sendika'nın Türkiye'de üyesi olan 14 sendikayı kapsayan "Türkiye'deki Üye Sendikalarda Kadın Temsili ve Kadına Yönelik Faaliyetler Haritalama Çalışması" Mayıs 2020 tarihinde tamamlandı.

 

23 Aralık 2019 tarihinde, Petrol-İş ev sahipliğinde, İstanbul'da bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen IndustriALL Türkiye Kadın Ağı "ILO'nun 190 Sayılı Sözleşmesi'nin Onaylanması Kampanyası Strateji Toplantısı"nda yapılması kararlaştırılan haritalama çalışmasına IndustriALL Türkiye üyesi 14 sendika katıldı.

Sendikalardan toplanan bilgilerin derlenmesiyle hazırlanan çalışma, sadece IndustriALL üyesi sendikaları kapsıyor olsa da, ülkemizdeki tüm sendikalarda kadınların durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Sendikalarda kadın oranları ve temsili, kadın yapıları, toplumsal cinsiyet eğitimleri ve çalışma yaşamında kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sendikaların tüzük ve toplusözleşme maddelerinde bulunan hükümlerin ele alındığı çalışmanın; sendikalarda kadın temsili ve toplumsal cinsiyet eşitliği düzeyinin ortaya çıkartılması ve geleceğe yönelik stratejilerin belirlenmesi bakımından ön açıcı olması bekleniyor.

Haritalama çalışmasında öne çıkan bulgulardan bazıları şöyle:

IndustriALL üye sendikalarında kadın üyelik oranları oldukça düşük. En fazla kadın üyelik oranı tekstil, hazır giyim (%42) ve genel işler işkollarında. Bunun dışında %1 ile en fazla %10 arasında değişiyor.

Sendikaların karar mekanizmalarında kadınlar neredeyse yok.

Çalışmaya katılan sendikaların büyük çoğunluğunda kadın çalışmalarından sorumlu bir uzman bulunuyor.

Üye sendikalarda tüzüklerde yer alan, aynı zamanda tabandan örgütlenebilen ve aktif olarak karar mekanizmalarına etki edebilen kadın yapıları/komisyonları oldukça az sayıda.

Sendikaların karar mekanizmalarında kadınlar neredeyse hiç yer almıyor.

Toplumsal cinsiyet eğitimleri çok az sayıda üye sendikada temel sendika eğitimlerinin bir parçası olarak veriliyor.

Çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin ayırt edici tüzük ve toplusözleşme maddeleri sadece iki sendikada var. Bunlardan birisi de Petrol-İş.

Çalışmanın sonuçları, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sendikaların önünde, alınması gereken çok uzun bir yol olduğunu göstermesi açısından da büyük önem taşıyor.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2020/TURKEY/turkiye_kadin_raporu.docx_1.pdf

 

(Petrol-İş Kadın Dergisi, Sayı 63, Haziran 2020)