Hem evde hem işte çalışan kadının sesi

Petrol-İş Kadın Dergisi 20 Yaşında

 

Petrol-İş Sendikası olarak 2003 yılında sendikal dünyada bir ilk olarak başlayan; Petrol-İş üyesi ve üye eşi kadınlar için yayın hayatına başlayan dergimiz "Petrol-İş Kadın" yirmi yaşına girdi. Yirmi yıldır, kadınların hem çalışma yaşamında hem toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmeye; kadınların ekonomi, eğitim, siyaset, iş dünyasında uğradığı ayrımcılık, şiddet, eşitsizlik konularında farkındalık oluşturmaya; ülkemizde ve dünyada çalışma yaşamında ve sendikal dünyada kadınları doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren bütün gelişmeleri yakından takip etmeye çalıştık. Çabalarımız sürüyor.

 

Dergimizde bugüne dek pek çok kadın üyemizle ve temsilcimizle söyleşilere yer verdik, her zaman konularında uzman akademisyenlerin çalışmalarını paylaştık, kadınların gerek çalışma yaşamından gerekse sosyal yaşantılarında gerek duyacakları hukuki bilgilere yer verdik, emek ve sendika dünyasında kadın gündemini yakından takip ettik. Kadın sağlığı ve psikolojisi konularında yazılar yayınladık, kadın emeği tarihinde bugüne dek açığa çıkmamış pek çok konuyu gün yüzüne çıkardık, pek çoğu ülkemizde ilk defa yayınlanan içeriklere sahip; ülkemizde ve dünyada ilkleri oluşturan ve alanlarında öncülük yapmış kadınların isimleri unutulmasın diye kadın ajandamız sürekli yenilenen içeriğiyle dergimizde yer almaya devam ediyor.

 

Hem evde hem işte çalışan kadınların sesi olmaya devam eden Petrol-İş Kadın Dergisi, sendikamızda toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşası ve kadınların daha aktif katılımlarını sağlama çalışmalarına katkı koymayı sürdürüyor.

 

Petrol, lastik, kauçuk, plastik ve ilaç sektörlerindeki üyelerimizin yaklaşık yüzde sekizi kadın üyelerden oluşuyor. Tüm kadın üyelerimizin işyerlerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, sendikamızın toplumsal cinsiyet çalışmalarını daha da ileriye taşımak ve mevcut eşitlik politikalarını hayata geçirmek konusunda Petrol-İş Kadın Dergisi'nin ne denli büyük ve önemli bir rol oynadığının farkındayız. Petrol-İş olarak anlayışımızı, kadın politikamızı, dergimizde yer alan yazılarımızı, söyleşilerimizi, ülkemizden ve dünyadan bizlere benzeyenleri, tarihimizden örneklerimizi hep bu bilinçle vermeyi amaçladık.

 

Petrol-İş Kadın Dergimizi hiç ara vermeden yirmi yıldır yayınlamayı başarmanın haklı gururunu taşıyoruz.

 

Petrol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına

Süleyman Akyüz / Genel Başkan

 

 

 

KADIN AJANDASI / 69. SAYI