YAŞAMLARI PARÇALANIRKEN KADERLERİ BİRLEŞENLER GÜVENCELİ İŞ, İNSANCA YAŞAM İÇİN YÜRÜYOR!


 

3 NİSAN'DA ANKARA'DAYIZ


 

Aralarında sendikamızın da yer aldığı 20 emek ve meslek örgütü, ‘Güvenceli iş, insanca yaşam” şiarıyla 3 Nisan'da Ankara'da buluşuyor. Sadece emeğin değil, hayatın güvencesizleştirilmesine, 4/B, 4/C, 50/D, sözleşmeli, vekil, taşeron ve tüm güvensiz çalıştırma biçimlerine, sendikasızlaştırmaya karşı direnenler 3 Nisan’da, saat 12.30’da Ankara Kolej Meydanı’nda buluşacaklar.

 

Sendikamız Petrol-İş ile birlikte, Birleşik Metal-İş, Dev Sağlık-İş, Hava-İş, SES, Nakliyat-İş, Tek Gıda-İş, Haber-Sen, Limter-İş, Belediye-İş, Sine-Sen, TÜMTİS, Dev Maden- Sen, Deri-İş, Sosyal-İş, Basın-İş, Enerji-Sen, Türk Tabipleri Birliği, BTS ve ESEM'in düzenlediği mitinge Eğitim-Sen, Spor-Sen, Jeoloji Mühendisleri Odası, Tarım Orkam Sen, Yapı-Yol Sen ve Tüm Bel Sen destek veriyor. Ankara mitingini düzenleyen kurumlar adına yapılan ortak açıklama şöyle:

 

Emek cehennemine sürükleniyoruz

“Sermaye “krizden” çıkıyor, emekçilerin krizi büyüyor. İşçilerin çalışma ve örgütlenme hakkına bile yer vermeyen bir “emek cehennemi”ne sürükleniyoruz.

 

İşçi sınıfının yüzyılı aşkın bir süredir elde ettiği bütün tarihsel kazanımlar ve mevziler yok edildi, çökertildi. İşçilerin emeğini değersizleştirip, en düşük ücretle, en uzun süre çalıştırmaya zorlayan, aynı zamanda büyük bir piyasalaştırma saldırısı ile yaşamı pahalılaştırıp, emekçileri daha da yoksullaştıran bir sistemle karşı karşıya bırakıldık.

 

Bu değişim süreci işçi sınıfında farklı istihdam biçimleri, etnik/dinsel ayrımlarla parçalanma görüntüsü yaratsa da aslında tüm emekçilerin kaderini güvencesiz çalıştırma ekseninde ortaklaştırıyor.
 

Bizler, emekçi sınıfların yaşadığı bütün bu sorun ve dönüşümlerin, bir yandan da büyük bir mücadele ve örgütlenme deneyiminin oluşmasına kaynaklık ettiğini biliyoruz. Biat etmiş, sadaka bekleyen bir kitleye dönüşmemizi isteyenlere inat, metal, sağlık, tersanecilik, inşaat, tekstil, deri, belediye, kara ve hava taşımacılığı, eğitim ve büro işkollarında güvencesizliğe karşı geliştirilen başkaldırılar emekçilerin gündemine damgasını vuruyor.

 

Başta taşeron çalıştırma olmak üzere güvencesiz çalıştırma biçimlerine, düşük ücret ve esnek çalıştırma dayatmalarına karşı direnişler ve mücadeleler yükseliyor. Her geçen gün yeni kazanımlarla işçi sınıfı kabuğunu kırma kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

 

Bizler, tüm bir hayatın güvencesizleştirilmesine, esnek çalıştırmaya, 4/B, 4/C, 50D/ 4924, sözleşmeli, vekil, taşeron tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine, sendikasızlaştırmaya karşı direnenler, mücadele edenler olarak, omuzlarımızın ve yüreklerimizin üzerinde yükselen bu süreci bilinçle ve dayanışmayla donatmak amacıyla ortak taleplerimizi haykırmak için


 

3 NİSAN'DA ANKARA'DA BULUŞUYORUZ!”