İŞÇİ SINIFININ BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 MAYIS DÜNYA GENELİNDE VE TÜRKİYE'DE

BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI...

 

Yüzbinler Taksim'e aktı...

 

1 Mayıs'ta büyük bir coşku ve görkem vardı...

 

İstanbul'daki kutlamalarda 1 Mayıs ortak açıklaması Kürtçe ve Türkçe yapıldı. Açıklamayı direnişte bulunan işçileri temsilen ikisi kadın, biri erkek üç işçi yaptı. Bunlardan biri de 138 gündür direnen Petrol-İş üyesi Bericap işçisi Ayşe Karahasanoğlu'ydu.

 

 

İşçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, dünyada ve Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlandı. İşçi - memur tüm emekçiler, gençler, kadınlar, üniversite ve lise öğrencileri, sanatçılar,  çevreciler, yöre dernekleri, işsizler, yoksullar, üç büyük takımın taraftar grupları,   

1 Mayıs alanlarını doldurarak emeğin sesini yükselttiler.

 

İş, ekmek, özgürlük, barış ve demokrasi, savaşsız, sömürüsüz bir dünya, insan onuruna yakışır bir yaşam için alanları dolduran kitleler alanlarda taleplerini haykırdılar.

 

Türkiye işçi sınıfının en yoğun olduğu kent İstanbul, İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının simgesel alanı Taksim Meydanı, 12 Eylül askeri darbesinden sonra ilk kez bu kadar görkemli ve coşkuyla kutlanan 1 Mayıs mitingine sahne oldu.

 

İstanbul'da, Türk-İş, DİSK, Hak-İş, Memur-Sen, KESK konfederasyonlarına bağlı sendikalara üye işçiler, TMMOB, TTB, TEB gibi meslek odalarına bağlı kuruluşlara üye meslek sahipleri, siyasi parti üyeleri, lise ve üniversite gençliği, kadınlar, işsizler, yoksullar adeta Taksim Meydanı'na aktı. Alana sığmayan kitlelerin büyük bir bölümü kutlamalara Taksim Meydanı'na çıkan caddelerde katıldılar.

 

İstanbul'da Türk-İş'e bağlı sendikalar İnönü Stadyumu'nun önünde toplanarak Gümüşsuyu'ndan Taksim Meydanı'na doğru kortej oluştururken, DİSK, meslek odaları ve kadın kurtuluş hareketi mensupları Şişli Cumhuriyet Caddesi'nden, KESK Tarlabaşı Bulvarı'ndan, Hak-İş de Mete Caddesi'nden miting alanına yürüdü. 1 Mayıs Platformunun   pankartındaki ortak slogan “ Emek, Barış, Demokrasi ve Özgürlük” tü.  Dört büyük kortejde  bunun dışında da ortak sloganlar vardı: “Yaşasın 1 Mayıs, Biji Yek Gulan, Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz, İşçilerin Birliği Sermayeyi Yenecek, Yaşasın Halkların Kardeşliği, 1 Mayıs'ta 1 Mayıs Alanındayız.”

 

Taksim Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına Petrol-İş'in İstanbul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu ve Kocaeli şubeleri katılırken diğer şubelerimiz de bölgesel kutlamalara katıldılar. Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, Aliağa Demokrasi Meydanı'nda ve İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılarak işçilere hitap etti.

 

Genel Sekreterimiz Mustafa Çavdar, İstanbul'da yapılan kutlamalara katılırken, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen Batman'da, Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül ise Düzce'de 1 Mayıs'ta  işçilere, emekçilere hitap ettiler.

 

Taksim Meydanı'ndaki kutlamalarda kitlelerin alana girmesinden sonra Ruhi Su Dostlar Korosu alanda bulunan binlerce insan 1 Mayıs marşını söyledi.

 

İstanbul'daki kutlamalarda ilk kez kürsüden Kürtçe de konuşuldu. 1 Mayıs ortak açıklaması da  Kürtçe ve Türkçe yapıldı. Açıklamayı direnişte bulunan işçileri temsilen ikisi kadın biri erkek üç işçi yaptı. Bunlardan biri de 138 gündür direnen Petrol-İş üyesi Bericap işçisi Ayşe Karahasanoğlu'ydu.

 

Ortak açıklamada işsizliğin önlenmesi, kıdem tazminatı hakkının korunması, esnek kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesi talep edildi.

 

İşsizlik Sigortası Fonu'nun amacı dışında kullanılmasına karşı çıkılan açıklamalarda, sağlık ve sigorta alanında mağduriyetlerin giderilmesi talep edildi.

 

Kürt sorununun demokratik ve barışçıl bir şekilde çözümü, din, vicdan ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınması da talep edilen açıklamalarda, ceza evlerindeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesi, ağır hastaların tahliye edilmesi istendi.

 

Ortak açıklamayı yapan direnişteki işçiler, tüm işçi ve emekçiler adına  1 Mayıs'ta şu talepleri dile getirdiler:

 

“İş cinayetlerinin önlenmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılmasını istiyoruz. Asgari ücret insan onuruna yakışır olmalıdır. Vergi adaletsizliği giderilsin. Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını istiyoruz. Anti demokratik sendikal yasaların değiştirilmesini, toplu pazarlık ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Doğal yaşamın korunmasını ve ekolojik çevrenin katline son verilmesini istiyoruz. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılmasının sağlanmasını istiyoruz. ÖSYM tarafından yapılan yapılan sınavlarda güvenlik ve adaletin kuşkulara yer bırakmayacak şekilde sağlanmasını talep ediyoruz.”

 

1 Mayıs 1977 katliamının aydınlatılmasının, şehit olan emekçilerin faillerinin bulunmasının ve adalet önüne çıkarılmasının talep edildiği açıklamalarda şöyle denildi:

 

“Biz, Arap halklarının demokrasi mücadelesini destekliyor, onlara yapılan tüm anti demokratik müdahaleleri kınıyoruz. 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz Kutlu Olsun.”

 

Konfederasyon başkanları ise konuşma bu kez konuşma yapmadı.

 

Konuşmaların ardından sahne alan Grup Yorum şarkılarıyla Taksim Meydanı'nı coşturdu. Onu takiben sahne alan Kardeş Türküler Türkçe ve Kürtçe olarak alanda bulunanların 1 Mayısını kutladıktan sonra her dilden  Ermenice, Türkçe, Kürtçe ortak türkülerimizi seslendirdiler... En son sahne alan Agire Jiyan sahnedeyken Taksim alanı büyük bir halaylar zincirine tanıklık etti.

 

İstanbul'da 1 Mayıs

İstanbul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu ve Kocaeli şubeleri

 

 

 

BURSA ŞUBE

 

 

 

 

GEBZE ŞUBE

 

 

 

 

ANKARA ŞUBE

 

 

 

 

 

İZMİR ŞUBE

 

 

 

 

 

MERSİN ŞUBE

 

 

 

 

TRAKYA ŞUBE

 

 

ADANA ŞUBE

 

 

 

BANDIRMA ŞUBE

 

ALİAĞA ŞUBE

 

 

ADIYAMAN ŞUBE

 

 

KIRIKKALE ŞUBE

 

 

DÜZCE ÖRGÜTLENME BÜROSU