ILO VE EMCEF ANKARA'DA ORTAK SEMİNER DÜZENLEDİ:

 

'Sendikaların Sektörel Sosyal Diyaloğa Katılımı'nın güçlendirilmesi tartışıldı

 

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO ve Avrupa Maden Kimya ve Enerji Sendikaları Federasyonu EMCEF'in 30 Eylül 2009- 02 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara'da “Avrupa Düzeyinde ve Ulusal Düzeyde EMCEF üyesi Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Polonya Sendikalarının Sektörel Sosyal Diyaloğa Katılımının Güçlendirilmesi” başlıklı çalışma toplantısı sona erdi.

 

Avrupa Birliğine yeni üye olan ve aday ülkelerin sendikalarını kapsayan çalışmaya Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya'dan sendikacılar ve sendika uzmanları katıldı.

 

Etkinlik Uluslararası Çalışma Örgütü-Uluslararası Eğitim Merkezi ILO-ITC Program Yöneticisi Evelin Toth'un açış konuşması ile başladı. Katılımcıların kendilerini tanıtmalarından sonra Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı Enis Bağdadioğlu Türkiye'de işçi-işveren-hükümet ilişkilerini ve bu ilişkilerin yürütüldüğü mekanizmaları kapsayan bir sunum yaptı.

 

TİSK araştırma eğitim ve dış ilişkiler uzmanı Esra Belen yaptığı konuşmada işverenin bakış açısından işçi hükümet ve işveren ilişkileri üzerinde durdu. Daha sonra aynı bağlamda konuşan TİSK Genel Başkanı Refik Baydur tarafların bir araya gelmesi ve belirli konularda müzakere yapılmasının önemini vurguladı.

 

Günün son konuşmacısı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Doç Dr. Hakan Ercan ekonomik krizin bu derece şiddetli olmasını ABD'nin krizi kötü yönetmesine bağladı.

 

Günün sonunda katılımcılar kendi aralarında grup oluşturarak ülkelerinde sosyal diyaloğun zayıf ve güçlü taraflarını sundular.

 

Çalışma toplantısının ikinci gününde EMCEF Genel Sekreteri Reinhard Reibsch Avrupa'da sektörel sosyal diyaloğun tarihi arka planını anlattı. Avrupa İşletme Konseyleri'ne değinen Reibsch İşletme Konseyleri’nin mevzuat ve işleyişi üzerinde durdu.

 

Toplantının bu bölümünde AB'ye yeni üye olmuş ya da aday ülke sendikalarının Avrupa'da yürürlükte olan sektörel sosyal diyalogdan nasıl yararlanacakları üzerinde duruldu. Günün sonunda her ülke bu konu ile ilgili sunum yaptı.

 

Seminerin son günü ilgili program yöneticisi Evelin Toth ve EMCEF Genel Sekreteri Reinhard Reibsch AB'ye yeni üye olmuş ve aday ülkelerdeki sendikal stratejiler üzerinde durdular. Katılımcıların program hakkındaki görüşlerini söylemeleri ile çalışma toplantısı sona erdi.