İŞÇİLER, EMEKÇİLER İSTANBUL KADIKÖY MEYDANI'NDA HAYKIRDI:

 

Krizin bedelini ödemeyeceğiz:

 

İŞSİZLİĞE VE YOKSULLUĞA KARŞI BİRLEŞİK MÜCADELE...


 

TÜRK-İŞ, DİSK ve KESK öncülüğünde düzenlenen, sendikamızın da kitlesel olarak katıldığı, meslek örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütlerinin de desteklediği, “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz: İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadele, Emek ve Demokrasi Mitingi” İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'nda yapıldı. Mitinge 100 bin civarında işçi ve emekçi katıldı.

 

İşten çıkarmalara, işsizliğe ve yoksulluğa karşı çıkan onbinlerce emekçi, 15 Şubat'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılan mitingde ekonomik krizin faturasını ödemeyeceklerini haykırdı. İşsizliğe ve yoksulluğa karşı birleşik mücadele çağrısı yapılan mitingde işten çıkarmaların yasaklanması istenirken, krizin faturasını emekçilere çıkarmak isteyen sermaye ve siyasi iktidar da protesto edildi.

 

“Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz: İşsizliğe ve Yoksulluğa Karşı Birleşik Mücadele, Emek ve Demokrasi Mitingi”ne katılmak için işçi ve emekçiler, Pazar sabahı, saat 9.30''dan itibaren Haydarpaşa Numune Hastanesi, Tepe Nautilus Alış Veriş Merkezi ve Haydarpaşa Garı önünde toplandılar. Türk-İş, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalarla TMMOB, Türk Tabipler Birliği, diğer meslek örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve demokratik kitle örgütlerinin katıldığı miting için işçi ve emekçiler, sermayeyi ve AKP iktidarını protesto eden sloganlarla İskele Meydanı'na doğru yürüyüşe geçtiler.

 

Sendikamızın Bandırma, Bursa, Gebze, İstanbul 1 Nolu, İstanbul 2 Nolu, Kocaeli ve Trakya şubelerinde örgütlü Petrol-İş üyeleri mitinge yoğun katılım gösterdi. Petrol-İş, mitingde kitleselliğiyle dikkat çekti. Sendikamız Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Genel Sekreter Mustafa Çavdar, Genel Mali Sekreter İbrahim Doğangül, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Nimetullah Sözen, Genel Yönetim Sekreteri Mehmet Güray, şube başkanları ve yöneticilerimiz de mitinge katıldı. Coşkulu geçen mitinge 100 bin civarında işçi ve emekçi katıldı.

 

Petrol-İş üyeleri mitingde, “ Yeter Söz Emekçinin”, “Kapitalizmin Krizini Biz Taşımayacağız”, “İşsizlik, Yoksulluk Kaderimiz Değil, “IMF'siz, Krizsiz, Sosyal Bir Ekonomi,”, “Emekçinin Sesi Sermaye Kadar Çıkmadıkça Bu Düzen Değişmez”, “Krizsiz ve Savaşsız Bir Dünya Mümkün”, “İşçi-Memur Elele, Genel Greve, “Ekmeğimizle Oynamayın, 15-16 Haziran'ı Unutmayın” pankartlarını açtılar.

 

Saat 11.00'de Türk-İş korteji Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden, DİSK ve KESK korteji Tepe Nautilus'tan, diğer konfederasyon ve sendikaların bir kısmı da Haydarpaşa Garı'nın önünden yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, “ Krizin bedelini ödemeyeceğiz”, “İşten atmalar yasaklansın”, “Ayaklar baş olsun, kıyamet kopsun,” “Emeklilik yaşı 65, doğal gaz zammı 85,” Doğalgaz sayacı 250 dolar, bu halk seni sandıkta boğar” dövizleri taşıyan işçi ve emekçiler, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Genel grev, genel direniş”, “İşçi memur elele, genel greve” sloganları attılar.

 

Sendikamız üyeleri işçiler de “Bizde sadece kuru ekmek kaldı, krizin faturasını pasta yiyenler ödesin”, “Özelleştirme masalı artık bitsin”, “Özelleştirmeler durdurulsun, ÖİB kapatılsın”, “Yağma yok, İşsizlik Sigortası Fonu'nu yedirmeyiz”, “Sizin düzeniniz iflas etti, çekilin, sıra bizde,” “Sosyal devlet, insanca bir yaşam, iş güvencesi”, “Kadınlar krizin yükünü taşımayacak”, “Kriz kadınları hapsedemeyecek”, “Hamdolsun kriz Başbakanı teğet geçti,” “Şov yapma, İsrail ile ikili anlaşmaları iptal et,” “ İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları işçilere”, “Direne direne kazanacağız, yükü biz taşımayacağız” “Başbakanı teğet geçti, işçiyi yıkıp geçti”, “Emperyalizme ve IMF'ye tavrını koy, bu halk yanında olacaktır” şeklinde dövizlerle yürüyüşe geçtiler.

 

Kadıköy İskele Meydanı'nda miting başlarken kortejin arka bölümünde yürüyüş hala sürüyordu. İşçilerin, emekçilerin yoğun bir katılım gösterdiği mitinge sendikal haklar için grevde ve direnişte olan işçiler de katıldı. 29 yıl aradan sonra ilk basın grevini gerçekleştiren TGS üyesi Sabah ve ATV çalışanları grev önlükleriyle yürüdüler. Grevde olan Basın-İş üyesi E Kart işçileri, Deri-İş üyesi Desa işçileri, Belediye-İş üyesi Çapa işçileri, Liman-İş üyesi Arkas Holding işçileri, Tez Koop üyesi IBM işçileri sendikal direnişlerini miting alanına taşıdılar.

 

Türk-İş Başkanı Kumlu: Kriz fırsatçılarına karşı birleştik

 

Kitle miting alanında toplanınca mitingi düzenleyen konfederasyonların genel başkanları ile sendikaların genel sekreterleri kürsü platformuna çıkarak mitinge katılanları “Türkiye'nin dört bin yanından bu kış günü yağmuru çamuru hiçe sayıp yola düşen işçiler, emekçiler, memurlar, emekliler, işsizler, gençler, bacılar, kardeşler, hoşgeldiniz. Hoşgeldiniz onbinler...” diye selamladılar.

 

Mitingde ilk konuşmayı yapan Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 15 Şubat'ta 10 binlerce emekçinin mitin meydanında toplanarak, umudu tercih ettiklerini söyledi. Kumlu “Kriz fırsatçılığı yapanlara, krizin emekçileri yüreğinden vurmasına sebep olanlara karşı birleşmeyi tercih ettik” dedi.

Kumlu, işçilerin fabrikaların çalışmasını, kazandıklarıyla geçinebilmeyi, çocuklarını okutmayı ve memleket için çalışmak istediklerini, Türkiye'de üretilen her değerde işçilerin alın terinin olduğunu, Türkiye'nin AB kapısına gelmesinde de işçilerin çalışkanlığı ve demokrasi aşkının bulunduğunu söyledi. Kumlu, “Değerli kardeşlerim, 'Mühür kimdeyse Süleyman O'dur' diyorlar. 'Para kimdeyse güç ondadır' demek için daha fazla kar için çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartıyorlar” diye konuştu.

Krizin yoksullaştırarak ve işsiz bırakarak aşılacak bir kriz olmadığını ifade eden Kumlu, “Dünya biliyor, görüyor önlemini alıyor. Sadece zenginler korunarak bu çark artık dönmüyor. Ey hükümet sen de gör. Sen de bil, artık al önlemini” şeklinde konuştu.
 

Sosyal adalet şart

Kumlu, Türkiye'yi sözde değil, alın teri ve emekle sevdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
“Sözüm kriz fırsatçılığı yapan işverenlere; krizi bahane ederek emekçilerin ekmeğiyle oynamayın. Bilin ki, ana babası işsiz çocukların vebali sizin üzerindedir. Hükümete sesleniyorum; bugün hükmediyor olabilirsiniz ama güç bizde. Güç, emeğiyle geçinen milyonlarca kadın ve erkekte. İşçilerin ekmeğini kaybetmesine yol açan politikaları terk edin.”

Kumlu, hükümeti emeğiyle geçinenleri sefaletle baş başa bırakmamaya çağırarak, işsizlik ve sefaletin yok edilmesinin yolunun, sosyal adaletin sağlanmasından geçtiğini belirtti.

Bugün işçilerin, memurların, emekçilerin, kazanılmış haklarını kaybetmemek, işsizliğe ve yoksulluğa hayır demek, “Krizin bedelini ödemeyeceğiz” demek için bu meydanı doldurduklarını anlatan Kumlu, hükümete düşen görevin artık hiç vakit kaybetmeden talepleri dikkate almak olduğunu söyledi.

 

DİSK Başkanı Çelebi: İşsizliğe Hayır
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi mitingde yaptığı konuşmada, krizin bedelinin emekçilere ödetilmek istendiğini ifade ederek, işten çıkarma, iş yeri kapatma, ücretsiz toplu izin verme gibi yollara başvurulduğunu söyledi. Türkiye'nin artık yangın yerine dönüştüğünü, evde tencerelerin kaynamadığını, babaların eve ekmek götüremediğini kaydeden Çelebi, “Kulağı olup da duymayanlar, gözü olup da görmeyenler buradaki 10 binlerin sesini işitmiyor, bizleri görmüyor” dedi.

“Hükümetin insanları, sadaka toplumuna biat etmeye yönelten bir siyaset yürüttüğünü” öne süren Çelebi, suyu olmayan yerlere çamaşır makinesi, elektriği olmayan yere de buzdolabı götürdüğünü belirtti. Çelebi, “İşten atılmalara, işsizliğe ve yoksulluğa 'hayır' diyoruz. Kriz bahane edilerek, ücretler düşürülmesin diyoruz. Demokrasi istiyoruz, barış istiyoruz” şeklinde konuştu.
 

KESK Başkanı Evren: Çözüm herkesten gücüne ve gelirine göre vergi almak

KESK Genel Başkanı Sami Evren de hükümetin kriz karşısında uyguladığı politikaları eleştirerek, kriz bahane edilerek, kayıt dışı ekonominin teşvik edildiğini söyledi. Evren, kıdem tazminatlarını ödemememin yollarının arandığını, toplu sözleşmelerin sıfır zamla kapatmak istendiğini ileri sürerek, krizin patronların kasasına para aktararak aşılamayacağını, çözümün herkesten ekonomik gücü ve gelirine göre vergi almak olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Evren, krizde temel önceliğin emekçi ve yoksul kesimlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi olduğunu belirterek, “Emeğimizi yok saydınız. İşimizle, aşımızla oynadınız. Toplu sözleşme ve grev hakkımızı gasp etmeye devam ediyorsunuz. Bizi korkak sanmayın, cesaretimizi görün diye buradayız” diye konuştu.

Miting, konuşmaların tamamlanmasının ardından Türk-İş Genel Başkanı Kumlu, DİSK Genel Başkanı Çelebi ve KESK Genel Başkanı Evren'in el ele, katılanları selamlamasıyla sona erdi.