SAĞLIĞIMIZ İÇİN MİTİNG'e

 

13.10.2009

 

SAĞILIĞIMIZ İÇİN MİTİNG'e şiarıyla, sendikamızın da oluşumunda yer aldığı “Herkese Sağlık/Güvenli Gelecek Platformu”nun organize ettiği miting, 18 Ekim Pazar günü,  Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak.

 

Petrol-İş üyeleri,  kadın-erkek, genç yaşlı, sağlıklı-hasta, işçiler, kamu çalışanları,emekliler, işsizler, sağlıkçılar, öğrenciler, ev kadınları...  Muayene ücretlerine yapılan zamma, yeni “katılım paylarına”, özel hastanelerdeki ilave ücretlere, ilaçta “katılım payı”nın artırılmasına, Genel Sağlık (sızlık) Sigortasına, sağlıktan “tasarruf”a, IMF, Dünya Bankası programlarına, sağlıkta özelleştirmeye karşı “Sağlığımız İçin Miting'te buluşalım.

 

 

Miting Buluşma Yeri ve Saati: Kadıköy Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi Önü

Saat: 13.00

Miting Afişi