Petrol-İş Tarihi İçin Katkılarınızı Bekliyoruz

 

 12.01.2008

 

Bildiğiniz gibi sendikamız Petrol-İş 2010 yılında 60. kuruluş yıl dönümünü kutlayacaktır. Merkez Yönetim Kurulumuz bu kapsamda sendikamızın tarihiyle ilgili bir dizi çalışmayı başlatmış bulunmaktadır. Genel Merkez'de sürdürülen arşiv düzenleme çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlanmıştır. 60. yılda sendikamızın tarihini zengin ve canlı bir şekilde yansıtacak çeşitli projelerin de altyapısı hazırlanmış ve başlama aşamasına gelmişlerdir. Bu aşamada tüm Petrol-İş  camiasının katkısı önem taşımaktadır. Eski üye, temsilci, yönetici ve çalışanlarımızın, şubelerimizin  ve sendikamıza katkı sunmuş, onunla ortak mücadele içinde bulunmuş herkesin tarih çalışmalarımıza katkısı olabileceğini düşünüyoruz. Bu katkılar şu şekillerde olabilir:

 

   - Elinizde bulunan Petrol-İş'e onun mücadelesine dair bilgi ve belgeleri (yazışmalar, raporlar, bildiriler, defterler vb.) fotoğraf, film, afiş vb. görsel malzemeyi bizimle paylaşabilirsiniz. (bunları tümüyle Petrol-İş arşivine bağışlayabileceğiniz gibi birer kopyalarının arşive alınıp size iade edilmesini de tercih edebilirsiniz)

    - Petrol-İş tarihiyle ilgili kişisel tanıklıklarınızı yazılı hale getirip bize iletebilirsiniz.

   - Petrol-İş içinde yer almış, onun mücadelesinin bir kesitinde sorumluluk üstlenmiş, tanıklıklarının bu tarih için önem taşıyabileceğini düşündüğünüz kaynak kişilerin isimlerini, iletişim bilgilerini bize ulaştırabilirsiniz (önerinin; kaynak kişinin tanıklığının ağırlıklı olarak hangi dönem/olay/bölge ile ilgili olabileceğini, kaynak kişiyi neden önerdiğinizi belirten bir açıklamayla birlikte olması gereklidir)  Önerdiğiniz kaynak kişilerin isimleri, oluşturulacak isim havuzuna aktarılacak ve bu havuzdan seçilen mümkün olduğu kadar çok isimle sözlü tarih görüşmeleri yapılacaktır.

 

 

Konuyla ilgili her türlü bilgi  ve iletişim için Genel Merkez Örgütlenme Servisi'ne başvurabilirsiniz. Binlerce işçinin büyük çabalarla oluşturduğu bu tarihi, ona hakkını verecek çalışmalarla kayda geçirmek ve ona yakışır biçimde sunmak için gösterdiğimiz çabaya destek olacağınızı umuyor, şimdiden teşekkür ediyoruz.

 

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu