GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş Toplu İş Sözleşmesi:

Yarımca / Kocaeli’de kurulu bulunan Kocaeli  Şubemiz kapsamında bulunan GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş işletmesinde 12.08.2009 tarihi için almış olduğumuz grev uygulama kararı, 11.08.2009 tarihinde anlaşma sağlanması üzerine uygulama başlamadan kaldırılmıştır. 

1.1.2009-31.12.2010 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi ile  31.12.2008 tarihi itibariyle ortalama ücretin 1.383.-TL. olduğu işyerinde düşük ücret alan 83 üyemizin ücretlerinde iyileştirme yapıldıktan sonra 1. yıl  1.6 ay için %3, 2. 6 ay için % 5,5 oranında ücret zammı yapılması kararlaştırılmış ve böylece sözleşme ile % 12'e varan ücret artışı sağlanmıştır. 2. yıl için de 6’şar aylık enflasyon oranında ücret zammı yapılması kararlaştırılmıştır.

Yapılan anlaşma sonucunda; Sosyal Yardımların da  ücretin arttırıldığı tarihlerde  ücret zammı oranında  artırılması kabul edilmiştir.