Etibor toplu iş sözleşmesinde anlaşma

Bandırma Şubemiz kapsamında bulunan 603 üyemizin çalıştığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesinde Sendikamız ile Kamu-İş Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle 9 Eylül 2009 tarihi için grev uygulama kararı alınmış, ancak 8 Eylül 2009 günü yapılan toplantıda anlaşma sağlanmış bulunmaktadır.

1.1.2009-31.12.2010 yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi Kamu Çerçeve Protokol hükümleri doğrultusunda imzalanmış olup, birinci yıl 1. altı ay için % 3, 2. altı ay için % 5,5 ücret artışı sağlanmış, parasal hükümlerin de aynı tarihler için aynı oranlarda artırılması hüküm altına alınmıştır.