TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ANLAŞMA SAĞLANAMAMASI ÜYELERİMİZİ HASTA ETTİ:

 

TPAO işçisi iki gün boyunca viziteye çıktı

 

Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle sendikamızda örgütlü 3 bin 450 TPAO işçisi Türkiye genelinde 1 ve 2 Eylül tarihlerinde, iki gün boyunca viziteye çıktı. TPAO'nun Ankara, Adıyaman, Batman ve Trakya bölgelerindeki işyerlerinde çalışan sendikamız üyesi işçiler yaptıkları uyarı eylemlerinde ücret dengesizliklerinin giderilmesini ve düşük ücretli işçilerin ücretlerinin yükseltilmesini talep ettiler. İşçiler toplu iş sözleşmesi sürecinin Yüksek Hakem Kurulu'na taşınmasını da protesto ettiler.

 

Batman Şube Başkanımız Mustafa Mesut Tekik Batman TPAO Bölge Müdürlüğü'ndeki vizite eylemleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz iki gün boyunca vizite eylemi yaptı. TPAO işçisinin sabrını sınamaktan vazgeçsinler. Yasaların arkasına sığınarak TPAO işçisinin hakkını gasp etmesinler. Bizim için önemli olan kamuoyu vicdanı ve bu eylemlerin meşruiyetidir ki kamuoyu da bu eylemlerde TPAO işçisine destek veriyor. Tıkanıklığın sürmesi halinde tabanda, üretimi durdurma da dahil her türlü eylemin yapılması için talepler var” dedi.

 

TPAO'da ücret adaletsizliği  yaşanıyor

Adıyaman şubemizde örgütlü TPAO Bölge Müdürlüğü işçileri de toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle psikolojileri bozulduğu için iki gün viziteye çıktılar. Adıyaman Şube Başkanımız Zeynal Eroğlu üyelerimizin viziteye çıkmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin en önemli kurumlarından bir tanesi olan TPAO'da iş bırakmanın, vana kapatmanın bedelinin ülkeye ne kadara mal olacağının bilincindeyiz. TPAO işçisi bu kurumun başındakilerden daha çok kurumuna bağlıdır. Biz ne işimize ne de ülkemizse ihanet etmeyiz. TPAO'da yaşanan ücret adaletsizliği bir an önce ortadan kaldırılmalıdır” dedi. TPAO işçilerinin her zaman işine sadık olduğunu söyleyen Eroğlu, kamuoyunda bilindiği gibi işçilerin 2-3 bin TL ücret almadıklarını, 17 yıllık bir sondaj işçisinin ücretinin bin 120 TL olduğunu, ayrıca kurumda büyük bir ücret adaletsizliğinin yaşandığını söyledi.

 

TPAO yönetimine tepki

Ankara şubemizde örgütlü TPAO işçileri de 1Eylül sabahı servis araçlarından inerek TPAO Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde toplandılar. TPAO yönetimini protesto eden sloganlar atarak, ıslık çalarak Genel Müdürlük önüne kadar yürüyen üyelerimize TPAO'daki kapsam dışı çalışanlar da destek verdi.  Üyelerimize bir gün öncesinden duyuru yaparak vizite eylemlerine katılmamaları için baskı yapan, tehdit eden TPAO işverenine tepki gösteren Ankara Şube Başkanımız Mustafa Özgen TPAO yönetimini işçilere baskı yapmaktan vazgeçmeye ve üyelerimizin taleplerini kabul etmeye çağırdı. Özgen'in konuşmasından sonra üyelerimiz viziteye çıkmak için sağlık birimine kadar yürüdüler. İşçiler yürüyüş boyunca, “ Şalter inecek, bu iş bitecek”, “Direnen işçiler asla yenilmez”, “İş ekmek yoksa barış da yok” sloganları attılar.  Üyelerimiz daha sonra viziteye çıktılar.

 

 

 

 

 

 

İş barışı ve verimlilik olmaz

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü'nde çalışan ve Trakya şubemizde örgütlü üyelerimiz de 1 ve 2 Eylül tarihlerinde viziteye çıktılar. Üyelerimiz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirterek kurum doktoruna, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere gittiler. Trakya Şube Başkanımız Turgut Düşova üyelerimizin vizite eylemiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen yıl Aralık ayından buyana devam eden 2009-2010 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin bir türlü masaya oturmaması nedeniyle üyelerimizin psikolojisi bozuldu. TPAO işvereninin kuruma noter getirerek tespitte bulunması doğru bir yaklaşım değildir. Çalışanların hasta olma hakları ellerinden alınmak isteniyor. Üyelerimizin ücretlerinin iyileştirilmesini istiyoruz. Noter sadece işyerinde işçilerin olup olmadığını tespit eder. Çalışanın hasta olup olmadığına ise ancak doktor karar verir.” Düşova, “TPAO sözleşmesini Yüksek Hakem Kurulu tehdidiyle bitirmeye çalışırlarsa yani bu sözleşme üyelerimizin lehine bitmezse TPAO'da bundan sonra iş barışı ve verimlilik sağlanamaz” dedi.