TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Sözleşmesi:  1.1.2009-31.12.2010

 

Toplam 3575 üyemizin çalıştığı işletmede TİS görüşmelerine 23.12.2008 tarihinde başlanmış ve uyuşmazlık sonrası YHK sürecinde 1.5.2009 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Ortalama ücretin 2.050.-TL olduğu işletmede, 1.1.2009-31.12.2010 yürürlük tarihli sözleşme ile 1. 6 ay için %5,25  sonraki 6 aylık dönemlerde de enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırılmıştır. Parasal haklar da 1.yıl ortalama %16 oranında, 2. yıl enflasyon oranında  artırılmıştır.