05.05. 2010

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA YAŞAMI VE SENDİKAL ALANDA UYGULAMALI BİLGİ EDİNECEKLER

 

M.Ü. Çalışma Ekonomisi Bölümü  öğrencileri stajlarını Petrol-İş'te yapacak

 

 

Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile Petrol-İş Sendikası arasında stajyer öğrenci istihdamına ilişkin bir protokol imzalandı. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Suat Oktar Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın'ın imzaladığı protokole göre, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin çalışma yaşamı ve sendikal faaliyetler konusunda uygulamalı bilgi edinmelerini sağlamak üzere Petrol-İş Sendikası’nda staj olanağının sağlanması amaçlanıyor.

 

Protokol ile sendikal alana ilişkin akademik ve bilimsel çalışmalar yapan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden yüksek lisans ve lisans öğrencileri üç aylık sürelerle Petrol-İş Sendikası'nda çeşitli çalışmalarda bulunacaklar.

 

Üniversite öğrencilerine sendikamızda staj olanağı sağlanmasıyla sendika genel merkezinde Petrol-İş yöneticilerini ziyaret eden Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Özgür Müftüoğlu Merkez Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Müftüoğlu, imzalanan protokol ile sendikalar ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri arasında hem sürekli, hem de sistematik bir işbirliğinin sağlanması için önemli bir adım atıldığını belirtti.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU