BASIN BİLDİRİLERİMİZ

04.08.2010 :  DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ, EŞİTLİKÇİ VE SOSYAL BİR ANAYASA İSTİYOR, SENDİKAL HAKLARIN YOK SAYILMASINA VE 12 EYLÜL ANAYASASININ DEVAMINA HAYIR DİYORUZ
 03.08.2010 :  TÜRK-İŞ'E BAĞLI 12 SENDİKA ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPIYOR

Sendikalar, sendikal hakların yok sayılmasına ve 12 Eylül Anayasası'nın devamına “Hayır” diyor