Özgür basın susturulamaz!

 

 17.07.2008

Kurulduğu günden bu yana işçi haklarını savunan, yapılan programlarda emekçilerin eylemlerine geniş yer veren özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkeleriyle yayın yapan Hayat Televizyonu'nun yayını 16 Temmuz 2008 tarihinde öğleden sonra durduruldu.

 

“Hayatın tüm renkleri” sloganıyla Türksat uydusu üzerinden yayın yapan Hayat Televizyonu'nun frekansının iptal edilme gerekçesi, “bölücü içerikli yayın yapmak” olarak açıklandı. İşçi sınıfının, emekçi kesimlerin, geniş halk yığınlarının yaşadığı bir çok sorunu ekranlarına taşıyan bir televizyonun kapatılmasını emeğin ve halkın sesinin susturulmaya çalışması olarak değerlendiriyoruz.

 

Günümüzde medya sektöründe yaşananlar göz önüne alındığında Hayat televizyonunun işçiler, emekçiler, demokrasiyi ve barışı savunanlar açısından ne kadar önemli bir noktada durduğu açıktır. Hayat televizyonunun karartılması emek ve demokrasi güçlerine yönelik tarihsel saldırının parçasıdır. Ne çıkardığı her kanun ile çalışanların haklarını tırpanlayan hükümet medyasından ne de “karanlık güçler”in savunuculuğunu yapanlardan işçilere ve emekçilere bir yarar gelmedi ve gelmeyecektir.

 

Herhangi bir mahkeme kararına dayanmayan bu  baskılar son günlerde demokrasi havarisi kesilen hükümetin nasıl bir demokrasi anlayışıyla hareket ettiğini de ortaya koyuyor.  Emeği ile geçinenlerin sesinin daha gür çıkması düşüncesiyle Hükümeti ve Türksat yetkililerini bu hukuk dışı kararı geri almaya çağırıyoruz. Hayat Televizyonu ve orada çalışan emekçilerin yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan