Sendikal örgütlenme mücadelesinde işten atılan

Arser işçilerinin yanındayız

 17.07.2008

 

İstanbul Büyükçekmece'de Arser İş Makinaları Servis ve Ticaret A.Ş.’de  sendikal örgütlenme mücadeleleri sırasında tazminatsız olarak işten çıkarılan 57’işcinin haklı mücadelelerini destekliyor, Petrol-İş  Sendikası olarak Arser işçilerinin ve Liman-İş Sendikasının yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

 

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan Arser İş Makinaları Servis ve Ticaret A.Ş. işyerine bağlı Kumport ve Marport limanlarında Liman İş Sendikası 20 Haziran 2008 itibariyle örgütlenme çalışmalarına başladı, bu çalışmaların sonunda 402 işçiyi üye kaydedildi.  Sendikal üyeliğin noter tarafından tastiklenmesinin ardından,  önce 5 işçi, 15 Temmuz’da da 52 işçi tazminatsız bir biçimde işten çıkarıldı.

 

Bu uygulamayı sendikamız, sendikal örgütlenme özgürlüğüne karşı yapılan genel saldırıların bir parçası olarak değerlendiriyor.

 

Gerçek demokrasi ancak farklı sınıfların, farklı ezilme ve sömürülme biçimine sahip grupların düşüncelerini, örgütlenme hak ve özgürlüklerini savunmak, onların kamusal alanda temsiline yer vermek, bu temsilin önündeki engelleri ortadan kaldırmakla mümkün olabilir.

Sendikalar, işçi sınıfının ekonomik, demokratik haklarını savunmalarının yanı sıra ülkedeki demokrasinin de gelişmesine katkıda bulunurlar. Ama hükümet bir yandan demokrasi nutukları savururken, başta işçi sınıfı olmak üzere, ülkedeki tüm demokrasi yanlısı güçlere adeta savaş açmış durumda.

 

Kendi sesini çoğaltmayan, gazeteleri kapatıyor,  televizyonların ekranını karartıyor,  uygulanan iktisadi politikalarla gittikçe yoksullaşan işçi sınıfının, eksik güdük haklarını da elinden almaya çalışıyor. Taşeron şirketlerde, sendikasız güvencesiz, üç kuruşa çalışan işçiler iş kazalarında yaşamlarını yitirirken, örgütlenerek şartları biraz olsun lehine çevirmek isteyenlerse Arser’deki dostlarımız gibi işten atılıyorlar… İşçisiz, emekçisiz demokrasi olmaz… 

 

Kurulduğu andan itibaren sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi konusunda mücadele veren sendikamız Petrol-İş,  bu özgürlükleri ülkedeki demokrasinin vazgeçilmezleri arasında görüyor. Arser işvereni hukuk dışı uygulamalarından dolayı kınıyor, Liman-İş üyesi işçi arkadaşlarımızın derhal işe alınmasını istiyoruz.

 

Bugün onlaraysa yarın bize…  Haklı mücadelelerinde Arser işçilerinin daima yanındayız…

 

Yaşasın işçilerin dayanışması… 

 

           

Petrol- İş Sendikası

MERKEZ YÖNETİM KURULU