PETROL-İŞ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU ANTALYA-KEMER'DE TOPLANIYOR

16.01.2008
 

Petrol-İş Sendikası'nın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu 17-18 Ocak tarihlerinde Antalya-Kemer'de Grand Haber Hotel'de toplanıyor. Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın toplantıda, dünya ve ülkemizdeki son siyasi ve ekonomik gelişmeleri, sendikal hareketin sorunlarını değerlendirirken, özelleştirme işlemleri Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından durdurulan Petkim ile ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalara da açıklık getirecek.


 

Ayrıca Petrol-İş'in Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'na katılacak olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı” ile ilgili, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum ise “Yeni Anayasa Taslağı Üzerine Tartışmalar” konulu birer sunum yapacaklar.


 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU


 

TOPLANTI BAŞLAMA TARİHİ: 17 Ocak 2008

YER: GRAND HABER HOTEL- KEMER

ADRES: Yeni Mah. Atatürk Bulvarı, No:165 Kemer- Antalya.

Tel: 0242-814 68 00

SAAT : 09.30

 

İRTİBAT: Mehmet Yılmaz- Petrol-İş Basın Danışmanı

GSM: 0535-967 15 14


 

NOT: Toplantı için 17 Ocak tarihinde, saat 08.30'da, Antalya Türk-İş İl Temsilciliği önünden  (Ali Çetinkaya Cad. Yol-İş Apt.

No : 4 – Antalya adresinden) araç kaldırılacaktır.