BİRLEŞİK METAL-İŞ'TE ÖRGÜTLENEN İŞÇİLERİ KONTEYNIRA

 HAPSEDEN ÖZNUR KABLO İŞVERENİNİ ŞİDDETLE KINIYOR, CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ!

 

Bu uygulamalar vahşi kapitalizmin

gerçek yüzünü ortaya çıkardı

 

 10.04.2008

 

Tekirdağ-Çerkezköy 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, İbrahim Balarısı'na ait Öznur Kablo firması, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlenen işçileri insanlık dışı uygulamalarla, kölelik düzeninde rastlanır biçimde 13 gün boyunca konteynır ve depolara hapsetmiştir.

 

Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlendikleri için işten çıkarılan 12 işçi, işe iade davalarını kazanmalarından sonra fabrikada işbaşı yaptırılmayarak konteynır ve depolarda hapsedildiler.  Bu uygulama işverenlerin, Anayasal ve yasal bir hak olmasına karşın örgütlenme özgürlüğünü nasıl engellemeye çalıştıklarını gösteren vahşi bir uygulamadır. Bu uygulama ile sermaye, vahşi kapitalizm gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Ancak bu tür baskı ve yıldırmalar, sendikalarında örgütlenmek isteyen işçilerin, emekçilerin mücadele azmini kıramayacaktır.

 

Petrol-İş Sendikası olarak, Birleşik Metal-İş'te örgütlendikleri için bu tür baskı ve şiddete uğrayan sınıf dostlarımıza geçmiş olsun diyoruz. İşçi dostlarımıza Ortaçağ vahşetini yaşatan Öznur Kablo işverenini bir kez daha şiddetle kınıyor, cezalandırılmasını talep ediyoruz.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN
Genel Başkan