ÖRGÜTLENMEK İŞÇİLERİN ANAYASAL VE YASAL HAKKIDIR

 

Pimsa Adler işvereni, Petrol-İş'e üye olan işçileri işten çıkardı...

 

 

  04.03.2008

 

Sendikamızın örgütlenme çalışması yaptığı Gebze-Şekerpınar'daki Pimsa Adler Otomotiv firması, Petrol-İş Sendikası'na üye olan Yücel Gündoğar, Özgür Ekinci ve Müzeyyen Pekedis'i işten çıkardı. İşveren çalışanların Anayasa ve yasalardan kaynaklanan örgütlenme haklarını çiğneyerek açıkça suç işliyor.

 

Sendikamıza üye olan üç işçinin 29.02.2008 tarihi itibariyle iş akitlerini fesheden otomotiv yan sanayi firması Pimsa Adler Plastik Otomotiv A.Ş,  Tofaş, Ford, Toyota, BMC, Honda, Türk Traktör, Karsan gibi firmalar için  ısı, su, ses, izolasyon ve iç giydirme parçalarının dizayn ve üretimini gerçekleştiriyor. 2001 yılında Pimsa Poliüretan firmasının yüzde 50 ve İtalyan Adler Plastic Spa firmasının yüzde 50 ortaklığı ile kurulan firmada 120 işçi çalışıyor.

 

Firma, insan kaynakları politikası olarak, çalışanların en değerli kaynak olduğuna, doğru ve verimli üretimin ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılacağına ve emeğe güvendiğini açıklamasına rağmen, işçilerin insanca bir yaşam ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanması için yasal örgütleri olan sendikaya üye olmalarını binbir oyunla engelliyor. Çalışanların Anayasa ve yasalardan kaynaklanan örgütlenme özgürlüklerini çiğneyerek açıkça suç işliyor.

 

Sendikamızın İstanbul 2 Nolu Şubesi  bu işyerinde örgütlenme çalışmalarına 2006 yılı başında, firma Pimsa Adler Plastik A.Ş. ismiyle, Ümraniye'de faaliyet gösterirken başladı. Sendikamız örgütlenme faaliyetlerini sürdürürken bir taraftan da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvuruda bulunarak işyerinin girdiği işkolunun tespit edilmesini talep etti.

 

Bakanlık 13 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan İşkolu Tespit Kararı ile bu işyerinin İşkolları Tüzüğü'nün 03 sıra nolu “petrol, kimya ve lastik” işkolunda yer aldığını tespit etti.

İşkolu tespitine itiraz eden işverenin bu itirazı da Yargıtay tarafından reddedildi ve firmanın petrol, kimya, plastik iş kolunda yer aldığı kesinlik kazandı.

 

Hukuki durumun bu olmasına, üretilen ürünlerin ve müşterilerin aynı olmasına karşın ismi  Pimsa Adler Plastik A.Ş. olan firma, ismini Pimsa Adler Otomotiv A.Ş, olarak değiştirerek faaliyetini sürdürüyor. Firma işyerini de Ümraniye'den Şekerpınar- Gebze'ye taşıdı.

 

 

Hukuken örgütlenme yetkisi olmayan Türk-Metal devrede...

Pimsa Adler Otomotiv A.Ş. işyerinde 2006 yılından beri örgütlenme faaliyeti yürüten Petrol-İş'in yanında, hukuken bu işyerinde örgütlenme yetkisi olmayan Türk-İş'e bağlı Türk-Metal Sendikası da devreye girerek bu işyerinde çalışan işçileri sendikaya üye kaydetmeye başladı. Sendikal rekabete karşı olan Petrol-İş, petrol-kimya-lastik işkolunda başka bir sendikanın örgütlenme faaliyetini her zaman desteklemiştir.

 

Sendikamız,  Türk-Metal Sendikası'nın kendi işkolunda yer almamasına ve bu işyerinde örgütlense dahi hukuken toplu iş sözleşmesi imzalamasının mümkün olamayacağını bilmesine karşın, örgütlenme çalışması yapmasını ve üye kaydını  sürdürmesini üzüntüyle karşılamaktadır.  Bizim beklentimiz,  aynı konfederasyonda yer alan Türk-Metal Sendikası'nın bu işyerinde kaydettiği üyeleri Petrol-İş Sendikası'na yönlendirmesi ve işçilerin yetki alıp, TİS imzalayabilecekleri bir sendikada örgütlenmelerine destek olmasıdır.

 

Petrol-İş, Pimsa Adler Otomotiv A.Ş. işyerindeki örgütlenme mücadelesini tüm olumsuz koşullara rağmen sürdürecektir. Sendikamız hem işveren hem de bir başka sendikadan kaynaklanan engellemelere rağmen mücadelesinden ödün vermeyecek, Petrol-İş'in bayrağı bu işyerinde dalgalanana kadar örgütlenme çalışmasına devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU