“BU İŞTE BİZİM BORUMUZ ÖTER!” DİYEREK SENDİKALAŞMAYI ENGELLEYEN ESEN PLASTİK PATRONUNUN BORUSU BU KEZ ÖTMEDİ

 

İşverenin hukuk hileleri yargıdan döndü

 

22.09.2008

 

 

İzmir Karşıyaka İş Mahkemeleri, sendikal örgütlenmeyi engellemek için aynı işyerinde fakat  değişik şirketler ya da taşeronlar bünyesinde işçi çalıştırmayı muvazaalı sayarak, iş akdi feshedilen Petrol-İş üyesi işçiler tarafından açılan işe iade davalarında üyemiz işçiler lehine karar verdi. Yargı, işverenin bu tür işlemlerini kanuna karşı hile veya yasanın dolanılması şeklinde değerlendirdi.

 

İzmir'de kurulu bulunan Esen Plastik San. Tic. A.Ş işyerinde çalışan işçilerin sendikalaşmasını önlemek için işveren, bu işçilerin bir kısmını kendi şirketi bünyesinde, bir kısmını yine aynı işveren tarafından kurulan ve aynı işyerinde faaliyet yürüten Esen Profil San. Tic. A.Ş. ve değişik taşeronlar bünyesinde çalışıyor gösterdi. 2007 yılı başında bu şirket işyerinde çalışan işçilerin Petrol-İş Sendikası'na üye olması üzerine, bir çok üyemizin iş akdi feshedildi.  

 

Bu fesihlerin sendikalaşma nedeniyle yapıldığı iddiası ile açılan işe iade davalarında İzmir Karşıyaka İş Mahkemeleri,  Esen Plastik San. Tic. A.Ş ile yüklenici taşeron firmaları arasında yapılan 5 yıllık istisna sözleşmelerini, işletme ve iş gerekleri açısından yeterli saymayarak, asıl işverenle yükleniciler arasında asıl-alt işveren ilişkisinin bulunmadığına, çıkarılan işçilerin sendikaya üye olmaları nedeniyle iş akitlerinin feshedildiğine, bu nedenle davacı işçilerin yasal sürede işverene başvurmasına rağmen işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarını fesih nedeni göz önünde tutularak, davacı işçilerin 12 aylık brüt ücreti olması gerektiğine hükmetti. Sendikamız Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'nde 5, Karşıyaka 2. İş Mahkemesi'nde ise 9 üyemizin işe iade davalarını kazandı.

 

Karar, sendikalaşmayı önlemek için aynı işyerinde değişik şirketler ya da taşeronlar bünyesinde işçi çalıştıran işverenlerin, bu yöntemlerini etkisiz kılacak nitelikte olduğunu göstermesi açısından da önem taşıyor.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan