“BU OYUNU BOZACAĞIZ”

 

PETKİM’DE, MÜLKİYETİN “İYİ FİYATA” KAPATILMASI VE ÜRETİMİN TASFİYESİ HEDEFLENMEKTEDİR

 

 16.10.2002

 

Türkiye’nin tek petrokimya tesisi olan PETKİM’in % 51’lik kamu payının özelleştirilmesi; “stratejik ortaklık” adı altında yerli ya da yabancı sermayeye devrilerek kapatılmasına ve bunun yerini ise ithalatın almasına yol açacaktır. Amaç, gelir elde etme ve borç ödeme olarak tanımlanmaktadır.

 

UCUZA KAPATILAN TANK ÇİFTLİĞİ

 

Petkim; geniş bir yelpazede termoplastik ve elyaf hammaddesi olmak üzere pek çok petrokimyasallar üreten entegre bir yapıya sahiptir.

 

Türkiye’nin 3 milyar dolarlık plastik hacmi bulunmakta ve plastik sektörü girdilerinin hemen hemen tümünü PETKİM’den sağlamaktadır. Aynı zamanda lastik sektörünün girdileri de sadece PETKİM’de üretilmektedir. Türkiye’de plastik sektöründe 250 bin çalışan bulunmaktadır.

 

Aliağa petrokimya tesislerinin yaklaşık 4000 kayıtlı, 2800 faal, Yarımca tesislerinin ise 4600 kayıtlı, 1990 faal müşterisi bulunmaktadır.

 

Petkim tesisleri, coğrafi açıdan hem uluslararası hem de iç piyasa taleplerine yanıt verebilecek konumdadır.

 

Yüksek nitelikli ve ucuz işgücü yanında ulaşım, liman, enerji, yardımcı tesisler, geniş depolama olanakları ve arazi gibi alt yapı avantajlarına sahiptir. Bu özellikleri kimyasal madde ticareti yapan tüccarların iştahını kabartmaktadır.

 

PETKİM, Batı ve Doğu Avrupa başta olmak üzere uluslararası üreticiler ile rekabet etmektedir.

 

Uluslararası petrokimya üreticileri, geniş Türkiye pazarına ve Türkiye üzerinden diğer pazarlara kendi ürünlerini pazarlamayı hedeflediklerinden, PETKİM’de üretimin devam etmesi çıkarlarına ters düşmektedir.

  

Bu satış işlemi ile yapılmak istenen ise, IMF’nin yardımıyla yerli/yabancı işbirlikçi grupların PETKİM’i ucuz fiyatla ele geçirmelerini sağlamaktır. Bu tesisler mevcut alt yapı olanakları kullanılarak Petrokimya ve kimyasal ürünlerin ticaretinin yürütüldüğü Tank Çiftliği haline getirilmek istenmektedir.

 

Böylece yaratılan katma değer ve istihdam Türkiye dışında kalacak, bu alanın denetim ve kontrolü tamamen ele geçirilecektir. Tüm özelleştirmelerde görüldüğü gibi sendikal yapı yok edilerek, işten çıkarmalar ile işsizlik yaygınlaşacaktır.

 

Petrol-İş Sendikası olarak, bu uygulamadan mağdur olacak tüm toplumsal kesimleri yanımıza alarak bu oyunu birlikte bozmaya kararlıyız.

  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

  

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan