TÜRKİYE YAĞMALANIYOR...

 

Büyük Devlet Takıntısı üretimi Yok ediyor

15.10.2002

 

OECD’nin 2001 yılında yayımladığı, “Devletlerin Ekonomideki Payı” belgesine göre ülkelerin durumu;Almanya, Fransa ve İşveç’te devletin ekonomideki % 53, Avusturya ve İsviçre’de % 49, Belçika’da % 48, Norveç ve Hollanda’da % 47, Japonya ve Kanada’da % 41, İspanya’da % 40, İtalya’da % 31’dir. Türkiye ise % 23.9 ile İzlanda’dan sonra gelmektedir.

 

Yani AB ülkelerinde devletin ekonomideki payı Türkiye’nin 2 katı kadardır.

 

Devlet payının en az olduğu ülkemizin giderek daha küçülmesiyle istenen, tüm ekonomik işletmelerin tasfiyesidir.

 

IMF Buyurdu! “İGSAŞ BLOK SATILSIN”

 

ÖİB hem de çok kısa sürede yerine getirileceği güvencesini veriyor. Acaba potansiyel müşteriler IMF ile birlikte mi belirlendi?

 

İGSAŞ, Türkiye’de üre üreten tek kuruluştur. 1987 yılında Rusya ile yapılan ilk doğalgaz anlaşmasının amaçlarından birisi İGSAŞ’a enerji girdisi sağlamakta iken, ancak daha sonraları hükümetler buraya yüksek fiyatlarla doğalgaz vererek kuruluşu darboğaza sürüklemişlerdir.

 

560 binton/yıl üre ve 11800 binton/yıl kompoze gübre kapasiteli İGSAŞ, aynı zamanda Savunma sanayiine Nitrik Asit ve Teknik AmonyumNitrat üreten tek kuruluşumuzdur.

 

359 işçisi ile yeni teknolojiye sahip, modern bir sanayi kuruluşu olan İGSAŞ, özelleştirme kapsamına alınarak % 102 olan kapasite kullanım oranı, kaynak yokluğu nedeniyle giderek düşürülmüştür.

 

Azotlu gübrelerin hammaddesi olan Amonyak üretiminin yapıldığı TÜGSAŞ Gemlik Amonyak Fabrikasının, doğalgaz fiyatlarının maliyet unsuru haline gelmesiyle üretimi durdurulmuş ve Amonyak ithalat yoluyla karşılanmaktadır.

 

Gübre üretiminden vazgeçen Türkiye tarımı ve çiftçisi standart dışı, kalitesiz ithal gübreye mahkum edilerek ürün ve toprak çökertilmektedir.

 

Oysa Amonyak, Nitrik Asit, Sülfirik Asit, TÜGSAŞ komplekslerinde üretildiğinde her aşamada katma değer ve istihdam yaratmaktadır. Özel sektör bunları ithalatla karşılamaktadır. Bunların mevcut teknik donanımlı kamu işletmelerimizde üretilmesi, gübre sanayi ve bu kimyasalları kullanan yüksek katma değer yaratan tamamen dışa bağımlı olan kimya sanayiinin gelişmesini ve ihtiyacını karşılayacaktır.

 

Böylece yaratılan katma değer ülkemizde kalacak ve yeni istihdam yaratılmasına katkı sağlanacaktır.

 

Benzer biçimde çiftçinin tükettiği ithal gübre için ödenen sübvansiyon yurt içinde kalacağından döviz tasarrufu sağlanacaktır.

 

Bu yatırımlara kaynak sağlamak yerine, sadece bunları satmayı hedefleyen ÖİB, Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu ve kamuoyunu devre dışı bırakarak, hükümetin bir kanadı ile bu stratejik kararları büyük bir keyfilikle alabilmektedir.

 

Öte yandan şimdiye kadar yapılan özelleştirmelerin arka plânındaki rezil durum, halkın gözü önünde gelişmektedir.

 

% 40’ı tarımda olan ülkemizin giderek yoksullaşan insanları olarak, vurgun ve yağmaya dönmüş olan özelleştirme uygulamalarını tüm gücümüzle durdurarak bu talana son vermeliyiz.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.   

 

Merkez Yönetim Kurulu Adına

Mustafa ÖZTAŞKIN

Genel Başkan