“DARPHANE DE SATILSIN!”

DAHA YETMEZ!

26.09.2002

 

Gelecek ay PETKİM, yıl sonuna kadar TÜPRAŞ, 2002’de doğalgaz santralleri ihaleye çıkarılacak. Yeter mi,  yetmez; Milli Piyango İdaresi, Spor Toto ve Sayısal Loto’da özelleştirilecekmiş. Yeter mi yetmez, Daha “Çağdaş” ve “Demokratik”  bir devlet için yapılan bunca özelleştirmeler yetmez. “hantal devleti” daha da hafifletmek için DARPHANE DE SATILSIN! 

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI(Ö.İ.B.) PUSLU HAVAYI SEVER...

Seçim gündemine bağlı olarak yürüyen tartışmalar, binlerce çalışanı ve halkımızı yakından ilgilendiren gelişmelerin üstüne bir sis gibi çökmektedir.  

Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Yılmaz KARAKOYUNLU ve Özelleştirme İdaresi Başkanı Turgut BOZKURT fırsat bu fırsat düşüncesiyle, ekim 2002 tarihinde Petkim’in % 52’lik bölümünün, yıl sonunda Tüpraş’ın % 20-25’inin ve 2003 nisan ayında Eskişehir, Bursa doğalgaz santrallerinin ihaleye çıkarılacağını açıkladılar.

 

Ülkemizde çimentolar, Teletaş, Et-Balık Kurumu, Petlas, POAŞ gibi özelleştirmelerin olumsuz sonuçları ortada iken, Avrupa ülkeleri kalite ve standartlarında üretim yapan, verimli ve stratejik olan petrol ve petro-kimya tesislerinin özelleştirilmeleri halka anlatılamayacaktır.  

BU KEZ PİYANGO, MİLLİ PİYANGO İDARESİ’(MPİ)NE VURDU 

Özelleştirme yoluyla sermayenin tabana yayılacağı, üretim, verimlilik, istihdam artışı sağlanacağı argümanlarını ileri süren özelleştirme savunucuları, MPİ, Spor Toto ve Sayısal Loto gibi hiçbir işletme külfeti olmayan, ekonominin çöküşü esnasında da işleyen, doğrudan kâr getiren bu sistemin özelleştirilmesini halka nasıl açıklayacaklardır? 

Şans oyunlarının toplumsal ve ahlâki yönüne ilişkin tartışmalar bir yana, bu akçalı oyunlarda ciddi boyutlarda hilelerin dönebileceğine karşı sistem, Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Halkın şans oyunlarından elde edecekleri ikramiyelerinin güvencesi ve elde edilen toplam gelirin kullanımı devlet denetimindedir. Bu gelirlerden Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler, İller Bankası gibi kurumlara belli oranlarda paylar aktarılmaktadır. Özelleştirilmesi durumunda kamusal denetim ortadan kalkacağından devlete aktarılacak paylar piyasa hilelerine bırakılarak sermayeye yeni rant alanları yaratılacaktır.  

Bu girişim göstermektedir ki, özelleştirilme olgusundaki temel gerçek, ne verimsizlik, ne aşırı istihdam, ne  de işletmelerin zarar etmesi sorunudur. Asıl amaç, sermayeye devletten kaynak aktarmaktadır. TAKKE DÜŞMÜŞ, KEL GÖRÜLMÜŞTÜR. 

ARTIK YETER! 

Sendikamız, özelleştirme konusu edilen, PETKİM, TÜPRAŞ, TÜGSAŞ, İGSAŞ Eskişehir, Bursa BOTAŞ iş yerlerimize ilişkin mücadelesini kamuoyunu, sermayenin aksine, doğru bilgilendirmekten başlayarak bu uygulamaları durdurmaya yönelik her türlü çalışma tarzı ve eylemlerini, başta üyelerimizin aileleri ve tüm halkı yanına alarak ısrarla sürdürecektir. 

Türkiye kamuoyu bu sürecin sonunda; çalışanların piyangosundan bu uygulamaların sorumlularına çıkacak ikramiyeyi görecektir.  

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

                                                              Merkez Yönetim Kurulu Adına 

                                                                                   Mustafa ÖZTAŞKIN

                                                                         Genel Başkan