TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BAŞKANI GENCAY GÜRSOY VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ M.UFUK URAS DİRENİŞTEKİ SANOVEL İŞÇİLERİYLE…

 

Sanovel İlaç işçisini, doktor, eczacı ve sağlıkçılar da destekliyor…


27.07.2007

 

Çalışma koşullarının düzeltilmesi ve daha insanca yaşayacak bir ücret alabilmek talebiyle Petrol-İş Sendikası’nda örgütlendikleri için işten çıkarılan ve 2 aydır fabrika önünde direnişlerini sürdüren sendikamız üyesi Sanovel İlaç Sanayi işçilerinin mücadelesini doktor, eczacı ve sağlık çalışanları da destekliyor. Geçen hafta bir basın bildirisiyle, Sanovel ilaçlarını yazmayacaklarını ve yazdırmayacaklarını açıklayan hekimlerin ardından, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy ve İstanbul Bağımsız Milletvekili M. Ufuk Uras da bugün Silivri, Çantaköy mevkiindeki fabrika önünde direnişlerini sürdüren Sanovel İlaç Sanayi işçilerine destek ziyaretinde bulunuyorlar.


Sendikamız, bugün 9.30’da Edirne Tıp Fakültesi, 12.30’da Kırklareli Devlet Hastanesi ve 14.30’da da Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanesi’nde yapacağı toplantı ve açıklamalarla, bu kurumlarda çalışan doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarını da Sanovel İlaç işçilerine destek vermeye çağırıyor.


Aynı şekilde sendikamız 30 Temmuz’da saat 9.30’da Çerkezköy Devlet Hastanesi, 12.30’da Çorlu Devlet Hastanesi, 14.30’da da Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde yapacağı toplantı ve açıklamalarla bu kurumlarda çalışan doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarını Sanovel işçilerini desteklemeye çağıracak.


 

Örgütlenme hakkı Anayasal bir haktır


 

İstanbul, Silivri, Çantaköy mevkiinde faaliyet gösteren Sanovel İlaç Sanayi işçileri, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve insanca yaşayabilecek bir ücret alabilmek talebiyle Anayasa ve yasalardan kaynaklanan haklarını kullanarak Petrol-İş Sendikası’na üye oldular. Sektörde yer alan diğer ilaç firmalarındaki çalışanlara göre, ücretleri dörtte bir oranında olan ve çoğunluğu asgari ücret, ortalama ise 500 YTL ücret alan, hiçbir sosyal hakka sahip olmayan Sanovel işçilerinin sendikalı olmasına tahammül edemeyen işveren, sırf sendikalı oldukları için önce

5 işçinin, daha sonra da 1 işçinin işine son verdi.

 

Bunun üzerine işten çıkarmaları protesto eden sendika üyesi 180 Sanovel işçisi, fabrika önünde 6 Haziran tarihinden itibaren direnişe geçerek, örgütlenme mücadelesini sürdürüyorlar. Sanovel işvereni ise 190 sendikalı çalışanın da iş akdini feshetti. İki aydan bu yana sendikamız ile hiçbir görüşme ve uzlaşmaya yanaşmayan işverenin tutumu, ulusal ve uluslar arası sözleşmelere, insan haklarına aykırıdır.
 

Sektörde örgütlü, dünyanın en büyük federasyonu olan Uluslar arası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu (ICEM) Genel Sekreteri Manfred Warda da Türkiye’ye gelerek, 31 Temmuz’da Sanovel işçilerine destek ziyaretinde bulunacak.
 

İlaç sanayimizin ilk 10 firması arasında yer alan bu büyük kuruluşumuzun, işçilere ve örgütlenme hakkına saldırı niteliğindeki tutumuna doktor, eczacı ve sağlık çalışanları da tepki göstererek, Sanovel ilaçlarını yazmama ve yazdırmama kararı alıyorlar, Sanovel işçilerini ziyaret ederek örgütlenme mücadelesine destek veriyorlar.
 

Siz doktor, eczacı ve sağlık çalışanlarını da daha insanca çalışma koşulları ve daha insanca yaşayabilecek bir ücret alabilme talebiyle sendikalı olan ve bu nedenle işten çıkarılan Sanovel işçilerinin örgütlenme mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU