12  Şubat 2007

 

  

PETROL-İŞ ŞİMDİ DE BOTAŞ RAPORU’NU AÇIKLIYOR…

 

“Adı Yabancı Kendisi Yerli Olan Yeni Petrol Kanunu”na  tepkisini ortaya koyan ve bu konuda hazırladığı PETROL RAPORU’nu kamuoyuna sunan sendikamız şimdi de “BOTAŞ RAPORU”nu açıklıyor. Boru hatlarıyla ham petrol ve doğal gaz taşımacılığı ile doğal gaz alım-satım faaliyetlerini yürüten BOTAŞ, son dönemlerde daha çok gaz ithalatı ve mali yapısındaki sorunlarla, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle kamuoyunun gündemine gelmektedir.

 

Toplumsal yarar ve ülkemizin geleceği açısından BOTAŞ’ın işlevlerinin öneminin bilincinde olan, bu kurumda örgütlü Petrol-İş Sendikası, son derece stratejik nitelikte olan bu hizmetleri üstlenen kurumun işlevlerinin önemini, uygulamalardaki aksaklıkları, yaşanan sorunları tüm boyutlarıyla inceleyen BOTAŞ RAPORU’nu hazırlamıştır. 

 

Sendikamız BOTAŞ RAPORU’nu  kamuoyuna sunarak toplumsal görevini yerine getirmeyi amaçlarken, raporda yer alan önerilerin de takipçisi olacak ve bunların gerçekleşmesi için gerekli mücadeleyi verecektir. Rapor, Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç ve Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın’ın katılımıyla yapılacak basın toplantısında kamuoyuna açıklanacaktır. Saygıyla duyurulur.

 

  

PETROL- İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

  

TOPLANTI YERİ:  Türk-İş Genel Merkezi, Bayındır Sok. No:10-Yenişehir-ANKARA

TARİH                :  13 Şubat 2007- Salı

SAAT                  :  10.30