06/02/2007

 

TÜRK PETROL KANUNU’NA VETO

“HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM!”

 

17 Ocak 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nca kabul edilen 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın A. Necdet Sezer tarafından veto edilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın A. N. Sezer ilgili kanunun 2., 4., 19., ve Geçici 1. maddesini TBMM Genel Meclisi’nde yeniden görüşülmesi için geri göndermiştir.

 

Sendikamızın çabaları ile Türkiye kamuoyunun gündemine sokulan bu Yasa’nın, ülke çıkarları ve ülke güvenliği açısından yaratacağı tehlike, risk ve olumsuzluklar Cumhurbaşkanımızca da aynı doğrultuda belirtilmiştir.

 

Cumhurbaşkanımız Sayın A. N. Sezer tarafından özenle incelenerek tespit edilen hususlar, ülkemiz çıkarları ve güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Bu yasanın, ilgili tüm kurumlar, kuruluşlar, sendikalar, meslek örgütlerince izlenmesi ve yeniden düzenlenmesi için bu kuruluşlara, konuya toplu olarak sahip çıkılması çağrısında bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın A. N. Sezer’e, bu konuya gösterdiği önem ve duyarlılık için şükranlarımızı sunarız.

 

Ayrıca konunun, büyük sorumluluk göstererek kamuoyuna taşınmasını sağlayan basın ve medya mensuplarına, kuruluşlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.

 

Saygılarımızla.

 

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu adına

Mustafa Öztaşkın

Genel Başkan