PETKİM İHALE SÜRECİ BAŞTAN SONA HUKUKA AYKIRIDIR,

SATIŞA ONAY VEREN ÖYK KARARININ İPTALİ İÇİN DE DAVA AÇACAĞIZ!

 

Petkim satılırsa memleket kurtulacak mı?


23 Kasım 2007

 

İşbaşına geldiği günden beri her şeyi satacağını söyleyen ve satan, bununla da övünen AKP Hükumeti, kamunun elindeki son sanayi tesisi ve Türkiye'nin tek petrokimya üreticisi Petkim'i satmakta ısrar ediyor.

 

Bugüne kadar yaşadıklarımız bizleri haklı çıkardı: Yapılan özelleştirmelerin sonucunda işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, ekonomide dışa bağımlılık azalmadı arttı. Satıştan elde edilen “gelir” ile bütçe açıkları kapatılmaya çalışıldı, ancak gelinen durum ortada, ekonomideki kırılganlık, “kriz” korkusu ortadan kalkmadı, yani memleket bir türlü düze çıkamadı.
 

Özelleştirme, sadece kamu işletmelerinin satılmasıyla sınırlı bir olgu değil, hayatın bütün alanlarına bir virüs gibi yayılıyor; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi en temel insan hakları kamunun yükümlüğünden çıkarılarak paralı hale getiriliyor. Yani satılan KİT'lerin paralarının halkımıza “yol, su, okul vb. hizmetler olarak geri dönmesi” şöyle dursun, bütün bu hizmetler parası olana verilir hale getiriliyor.

 

Bütün bunlar ortada iken Hükümet ısrarla “her şeyi babalar gibi satacağım” demeye devam ediyor, çünkü efendileri öyle emrediyor. Petrol-İş olarak bu satışlara karşı çıkmaya devam edeceğiz, biz de bunda kararlıyız. Bu satışlar halkın zararınadır. Petkim'in satılmaya değil, rahat bırakılmaya ihtiyacı var. Sorun Petkim'in mülkiyet yapısında değildir. Eğer öyle olsaydı, Petkim'i satın almak için sıraya girenlerin pek çoğu ve şu anda en yüksek teklifi verenler, başka ülkelerin devlet şirketleri olur muydu?


Petkim ihale süreci şaibelidir, hukuka aykırıdır

Ayrıca bu ihale de diğerleri gibi şaibelidir, hukuka aykırıdır. Ne ÖİB, ne de ÖYK, Petkim'in ihalede en yüksek teklifi veren Kazak şirketine değil de, ikinci sıradaki Azeri şirketine verilmesinin nedenini açıklayamamıştır. Bu da gösteriyor ki, sendikamızın iddiaları, açtığımız davalarda ileri sürdüğümüz tezler doğrudur.


Sendikamız Petkim'in ikinci en yüksek teklifi veren Socar-Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubuna satışını onaylayan ÖYK kararının iptali için de dava açacaktır. Petkim'in 5 Temmuz 2007 tarihinde yapılan ihalesinde, 2 milyar 50 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Trans Central Asia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu'nun, 16 Ekim 2007 tarihli Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararı ile yazılı bir gerekçe gösterilmeden elenmesi ve Rekabet Kurumu'na ikinci sıradaki Konsorsiyumun adının sunulması Sendikamızın, Petkim'in özelleştirilmesiyle ilgili daha önce Danıştay 13. Dairesi'nde açmış olduğu davalardaki tezlerinin doğruluğunu kanıtlamıştır.
 

Sonuç olarak; AKP Hükümeti, satışlarda hiçbir kriter gözetmemekte, ihaleye giren şirketlerle ilgili hiçbir ön araştırma yapmamakta, halkın alınteri ile oluşturduğu en değerli varlıklarını, parayı kim verirse ona vermeyi marifet saymaktadır.
 

Kısacası bu Hükümet de bundan öncekiler gibi, üretim, yatırım, istihdam, toplumsal çıkar ve ülkenin ekonomik-siyasal bağımsızlığının korunması gibi kaygıları taşımamakta, halkının değil, “efendilerinin” hizmetinde olmaya devam etmektedir. Petrol-İş Sendikası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun vicdanı olmaya, bu satışa karşı çıkmaya devam edeceğiz; engellemek için de hukuki, demokratik ve meşru mücadele yollarına başvurarak Petkim'in üretime devam etmesini sağlamakta kararlıyız.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

PETROL-İŞ SENDİKASI

MERKEZ YÖNETİM KURULU